Nytt

Demonstrasjonen mot terror ble en tam og flau affære. Rundt 150 mennesker hadde møtt frem, til tross for at tunge organisasjoner stilte opp. Halvparten av dem var etnisk norske.

Abid Q Raja var ikke der for å tale, og var kanskje ikke invitert. Han uttalte seg kritisk om fremmøtet.

– Det er trist å se at oppmøtet er så lite. Det kan nok delvis tilskrives kulda, men skal jeg være helt ærlig tror jeg muslimer flest ikke føler behovet for å være her. De er allerede sterkt imot terror, sier Raja til VG Nett.

Han synes det er uheldig, særlig sett i forhold til engasjementet mot karikaturtegningene. Demonstrasjonen på Universitetsplassen i februar samlet nærmere 3000 mennesker.

– I dag er det kanskje 150 mennesker her, og halvparten av dem er etniske nordmenn.

– Det sender et dårlig signal, all den tid majoriteten av Norges befolkning ikke er trygge på at muslimer flest tar avstand fra terror, sier Raja.

Raja balanserer: Han har kritisert sine egne, men forsøker samtidig å gardere. Han får frem det vesentlige: 3.000 demonstrerte mot Dagbladet, 75 mot selvmordsbomberen. Engasjementet blant muslimer er tilnærmet lik null.

Rajas stemme er nok til å sette de islamistvennlige i relieff. Folk som Mohammed Usman Rana og den nye generalsekretæren for Islamsk Råd Norge, SV’eren Mehtab Afsar, tar avstand fra terror, men samtidig sier de at islam ikke har noe med terror å gjøre. Dermed svekker de sin troverdighet. Slike kategoriske uttalelser strider mot hva folk ser med egne øyne. Det lurer en følelse av tvang og trussel bak: Det er ikke lov å si høyt det alle kan se, at terroren skjer i islams navn og at det finnes en utbredt praksis som henter begrunnelse i religionen.

Islamsk Råd Norge (IRN) var utvetydige i sitt syn på terror, som må møtes med «kategorisk fordømmelse».

– Bruk av terror har ingen støtte i vår religion. Bevisste drap på uskyldige er en avskyelig handling. Vi må derfor hele tiden bekjempe fordommer og vrangforestillinger blant våre egne og hos andre, sa IRN-leder Senaid Kobilica.

TV2 Nyheter brukte 20 minutter av sin 18-sending på demonstrasjonen, bl.a. til et langt intervju med Afsar. Men TV2 kunne ikke få seg til å si hvor mange som deltok og at arrangementet var en fiasko.

I stedet skulle Jonas Gahr Støre forsøke å si noe meningsfullt. Det utartet til det rene pølsevev: – Vi er alle minoriteter, sa Gahr Støre.

Det som vekker vanlige folks skepsis, er at de som hevder de vil forsvare vanlige muslimer mot mistenkeliggjøring, ikke vil ta stilling til at vanlige muslimer ikke forstår at de må gjøre noe aktivt for å ta avstand fra og bekjempe terror. I stedet forsøker disse «gode» kreftene å skyve skylda over på kritikere som peker på svikten i de muslimske samfunn. Denne enøydheten merker folk, og de blir skeptiske.

Slik sett blir demonstrasjonen bare et bevis på at de er en del av problemet, ikke løsningen.

En av Documents lesere sendte en rapport fra arrangementet.

Mindre enn 200 mennesker hadde tatt en pause fra julestria og møtt opp i kulda på Jernbanetorget for å overvære markeringen «Sammen Mot Terror», arrangert av Islamsk Råd. Ifølge arrangementleder Mehtab Afsar skyldtes dette falske rykter om at møtet skulle være på Universitetsplassen.

En håndfull personer gikk på talerstolen etter tur og talte til de oppmøtte. Samtlige tok avstand fra terror.

Førstemann ut var leder av Islamsk råd, Senaid Kobilica:
* muslimer må ikke mobbes for sin tro
* mer Kardemommelov – så lenge du er snill kan du gjøre hva du vil
* vi muslimer har ansvar for å hindre terrorisme
* sterkere imamer kan hjelpe mot terror

Utenriksminister Jonas Gahr Støre:
* vi er alle minoriteter
* vi er trygge i Norge
Støre holdt talen sin til to minutter.

Zakaria Saaliti, styremedlem Ung Muslim:
* internett er farlig for unge muslimer, kan få gal informasjon om islam
* internet letter tilgangen på konspirasjonsteorier
* imamene må styrkes slik at ungdom hører på dem og ikke får all informajon om islam fra internet

Kari Helene Partapuoli, leder Antirasistisk Senter:
* det er utpreget frykt for muslimer
* alt muslimer gjør fremstilles som negativt
* muslimer blir utsatt for diskriminering
* terroren er en følge av utenforskap og diskriminering

M. Usman Rana:
* inviter muslimske miljøer til å bekjempe terror
* muslimer må ta terror alvorlig
* kutt ut konspirasjonsteorier og anti-vestlig propaganda
* storsamfunnet må være flinkere til å inkludere muslimer
* «muslim på norsk» må innføres

Biskop Ole Christian Kvarme:
Kvarme holdt siste innklegg, fullstendig uten konkret innhold. Det eneste bemerkelsesverdige var at han avsluttet talen med å ønske folk «god helg» istedenfor «god jul», som faktisk flere av de muslimske talerne hadde gjort.

Kommentarer:
Av størst interesse var kravet om sterkere imamer for å demme opp for internetts innflytelse. Tydeligvis kjemper den etablerte garden av imamer mot irrelevans, ved at internett hjelper muslimer verden over til å definere sin egen tro.

Kari-Helene Partapuolis tale var skamløst upresis, og viste med tydelighet hvor stivnet det offisielle Norge er i debatten om islam. Ved å la organer som Antirasistisk senter uttale seg i religionsspørsmål oppnås kun brunmaling av meningsmotstandere. Lite konstruktivt for debatten, hvis det noen gang var meningen å ha noe sånt.

Ellers var dagens høydepunkt at styrelederen for Ung Muslim, Zakaria Saaliti, sterkt advarte mot konspirasjonsteorier, mens lederen for arrangementet, Mehtab Afsar, 15 minutter tidligere hadde fortalt mengden at «falske rykter» hadde fått folk til å gå til Universitetsplassen istedenfor Jernbanetorget.

Les også

-
-
-
-
-

Les også