Med undring registrerte vi at leder av og forstander for Det Mosaiske Trossamfunn, Ervin Kohn, valgte å gå inn i ledelsen for Antirasistisk Senter. Det var ikke vanskelig å se for seg konflikter mellom det Antirasistisk Senter står for og jødenes interesser.

Nå ser vi konflikten utfolde seg for åpen scene. Kohn står frem i Vårt Land sammen med leder for ARS, Shoaib Sultan, og tar avstand fra og fordømmer David Genius, den jødisk-kristne bergenseren som i en artikkel i Bergens Tidende beskrev hvordan han blir uglesett fordi han bærer en davidsstjerne og et kors rundt halsen.

Kohn presterer å si at Genius gjennom sin ærlige bekjennelse av hvordan han møtes med hat, gjør nettopp det samme:

– Han har opplevd hatkriminalitet på grunn av sin religiøse bakgrunn, og opphav. Så ender han opp med å gjøre akkurat det samme selv, mot muslimer, sier Kohn.

Slik mental akrobatikk må man utføre hvis man gir seg den politiske korrektheten i vold. Hvis man sier at noen hater en, er man selv med på å spre hat!

Politisk korrekthet blir mer og mer absurd jo sterkere virkeligheten avviker fra kartet.

Dette intervjuet er ekstra ille fordi Kohn må bestride noe han selv har sagt, og det etter at denne sommerens Gaza-demonstrasjoner i Europa viste åpent jødehat. Selv EU-kommisjonen og Angela Merkel har vært sjokkert over rop om å drepe jødene. De har kanskje ikke vært like eksplisitte om hvor hatet kommer fra. Men de sier ikke som Sultan og Kohn at det er demonisering å påstå at det kommer fra muslimer.

Det er et dementi av virkeligheten som må skremme jøder.

 

– Å hevde at antisemittismen er et muslimproblem finnes det ikke grunnlag for. Demonisering av muslimer har jeg heller ikke noe sympati for, sier han.

Avvisningen er kategorisk: Ikke grunnlag for. Europeiske medier har vært fulle av storier om ISIS-flagg og rop om «Kom ut og kjemp, jøde!» eller «Gass jødene!». Det er ikke nynazister som roper «Khaybar, Khaybar!».

Det har sin pris å inngå i ARS. Da Kohn var vitne i den første rettssaken mot Ubaydullah Hussain, ble han spurt av aktor hvor uttrykket «aper og svin» om jøder kom fra. Kohn svarte at han ikke visste det. Selvsagt visste han det. Ved å benekte det, signaliserte han svakhet overfor Hussain og sin makker Sultan, som ifølge et pålitelig vitne under samme rettssak benektet at Profetens Ummah er antisemittisk.

Spill for galleriet er ikke noe nytt. Sultan ønsker ikke utfordre salafistene/jihadistene. Men da må andre interesser vike, som hensynet til jøder. Det burde ikke vært vanskelig å forutse at Kohn kunne komme til å måtte ofre jødiske interesser da han påtok seg lederverv i ARS. Han blir et gissel for andres interesser.

Når Sultan som muslimsk talsmann benekter koblingen mellom antisemittisme og muslimer, binder han Kohn til å si det samme:

– Det er hans opplevelser, og det er det fint at han uttrykker. Men jeg synes tilnærmingen hans er svært problematisk og jeg tror mange reagerer på den. Han bruker de enkeltopplevelsene han har og overfører dette til å gjelde alle muslimer og en hel religion, sier Sultan.

Dette er ikke første gang Sultan hører teorier om at økende antisemittisme kommer med muslimene.

– Det finnes ikke grunnlag for å hevde at det stemmer, sier Sultan.

Igjen: En kategorisk avvisning. Da finnes ingen retrettmulighet. Man må svartmale budbæreren. Han har snakket over seg om «enkeltopplevelser» som det ikke finnes grunnlag for å generalisere ut fra. Overhodet.

Det gjør Genius og alle som mener som ham til dårlige mennesker. De som reagerer på antisemittisme, får altså beskjed om at de sprer gift. Stort tydeligere kan ikke galskapen i politisk korrekthet demonstreres. Er dette i jødenes interesser?  Eller Europas? Er vi interessert i å ha statsstøttede NGO-er som offisielt skal bekjempe rasismen, men som hindrer bekjempelsen av den verste form for rasisme, antisemittismen?

For tre år siden visste Kohn bedre. Da irettesatte han Islamsk Råd Norge for å ta for lett på antisemittismen blant muslimer:

En undersøkelse viste at én av tre jødiske elever i Oslo-skolen opplevde hets og trakassering. Islamsk Råd Norge sendte ut en pressemelding hvor det het at muslimske elever hadde det verre.

Kohn etterlyste at IRN tok problemet med større alvor.

– Jeg kan ikke lese av denne pressemeldingen at Islamsk Råd Norge (IRN) tar jødehat på alvor, sier Ervin Kohn, forstander for Det Mosaiske Trossamfund.

Den gang forsøkte IRN å relativisere problemet. Nå sier Sultan og Kohn at koblingen muslimer og antisemittisme savner ethvert grunnlag. Det har skjedd en radikalisering av deres posisjoner.

I 2011 forsøkte Kohn å være et korrektiv til Islamsk Råd Norges manglende oppgjør med antisemittisme.

Han etterlyser at Islamsk Råd adresserer jødehat spesielt, og ikke bare i en sekk med rasisme, mobbing og trakassering. Kohn presiserer at det som skiller antisemittisme fra rasisme, er at jødehat har vært et fenomen i to tusen år som nå finnes over hele verden, uavhengig av om det bor jøder der.

 

Styreleder Senaid Koblica klaget over at man forsøkte å dytte et generelt samfunnsproblem over på muslimer. Tidligere forstander for Det Mosaiske Trossamfunn, Anne Sender, hadde sagt at muslimske barn får jødehat inn med morsmelken. Dette reagerte Rådet kraftig på.

– Slike grunnløse og sterkt stigmatiserende uttalelser er kun egnet til å skape avstand mellom jøder og muslimer, sier Islamsk Råd.

Den gang lot ikke Kohn seg skremme av at Rådet inntok offerrollen på vegne av norske muslimer:

Kohn vil ikke være med på at dette er en grunnløs påstand. Han viser til at muslimer i Norge kommer fra samfunn hvor antisemittisme har vært utbredt lenge før staten Israel ble opprettet.

– Mange muslimer har vært preget av dette i mange år, og legger ikke fra seg de holdningene ved grensen. Det hører vi fra leger, lærere og andre som hører hva som blir sagt av den muslimske menigmann. Det er farlig å generalisere, men at dette problemet eksisterer, er det ingen tvil om, sier Kohn.

Kohn turde basere seg på empiri. I dag har han inngått kompaniskap med tidligere generalsekretær for IRN, Shoaib Sultan, og benekter at fenomenet finnes. Mens ropene «død over jødene» har gjallet i europeiske byer, sier Kohn at det ikke er sant.

Dette er tragisk. Tragisk for Kohn, tragisk for norske jøder og tragisk for David Genius og det norske samfunn. Å benekte at antisemittismen igjen har reist sitt heslige hode i Europa, er å fornekte den arven Kohn og Europa er satt til å forvalte: Aldri mer!

Sultan uttaler seg på en så kategorisk måte at Kohn blir tvunget til å unnsi hva han tidligere har stått for. Det er ikke bra.

Dette er ikke første gang Sultan hører teorier om at økende antisemittisme er muslimenes skyld og kommer med muslimene.

– Det finnes ikke grunnlag for å hevde at det stemmer, sier Sultan.

Sultan devaluerer sin og ARS’ status med slike uttalelser. De gjør ikke inntrykk på mennesker som følger med. Hvem er det Sultan forsøker å beskytte? Tror han dette er en god måte å skape tillit på? Det er en sekterisk linje han her driver, og han binder en jødisk representant til å gå mot sitt eget folk. Det er et deprimerende skue og et dårlig varsel for fremtiden.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂