Forstander i Det mosaiske trossamfunn Ervin Kohn Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Document, HRS og Resett er antisemittiske, ifølge den amerikanske ambassaden i Oslo, som siterer Ervin Kohn. Men nå sier Kohn at han er feilsitert.

Forstanderen i Det Mosaiske Trossamfunn sier til Document at han har vært i kontakt med ambassaden, og at de vil rette opp feilen.

Derimot står han fast på at Document, HRS og Resett er rasistiske og islamofobe.

Det amerikanske utenriksdepartementet publiserer årlig en rapport om religiøs frihet rundt om i verden. USAs ambassade i Oslo har hentet inn informasjon om tilstanden i Norge gjennom møter med representanter for forskjellige organisasjoner, som Det mosaiske trossamfunn, Holocaustsenteret og Antirasistisk senter. Ervin Kohn var nestleder i Antirasistisk senter i en årrekke, men er fortsatt forstander for Det Mosaiske Trossamfunn (DMT).

Tybring-Gjedde: – Norske, statsstøttede organisasjoner sprer løgn i USA, men Søreide vil ikke gjøre noe

I 2020-rapporten heter det at «en leder i både DMT og Antirasistisk senter sa at antisemittisme ble bagatellisert i samfunnet», og «at det var nettsteder som drives av SIAN, NRM, Human Rights Service og Document.no som pleide å slutte seg til en ekstrem, ytre-høyreideologi, inkludert antisemittiske og rasistiske holdninger knyttet til nazistene. De sa at NRM, med anslagsvis 100-200 medlemmer i landet, fortsatte å opprettholde en sterk online tilstedeværelse. NRM, Document.no, SIAN (med 2500-3000 medlemmer), Resett.no og Vigrid var blant de mest aktive, ifølge DMT.»

As in previous years, the DMT expressed concern about what it viewed as a continued tolerance of anti-Semitic expression in national media, and it stated online anti-Semitism had increased again during the year. It said there were websites operated by SIAN, NRM, Human Rights Service, and Document.no that tended to espouse an extreme, far-right ideology, including anti-Semitic and racist positions associated with the Nazis.

Det er Kohn som har uttalt seg til ambassaden, bekrefter han overfor Document. Men han er ikke fornøyd med gjengivelsen.

– Det er en stor feil.

– Hva mener du?

– Rapporten gjengir ikke det jeg har sagt, den legger ord i munnen min som jeg aldri har sagt. Jeg har selvfølgelig aldri sagt at Document er antisemittisk og har en antisemittisk agenda. Jeg kjenner Document for godt til å kunne ha sagt noe sånt.

Det gjelder også HRS, SIAN og Resett, sier Kohn.

– De er slått i hardtkorn med antisemitter som Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Vi skal rette det opp. Altså, dette er jo en rapport som er kommet fra ambassaden i Oslo, og i 2020-rapporten så er det en som ikke har vært med tidligere som har rapportert. Men uansett skal de rette det opp.

– Du har vært i kontakt med ambassaden, og de har sagt at de skal rette det?

– Ja. Dette er jo feil. Av de som er nevnt er det jo bare Alliansen og Nordisk Motstandsbevegelse som har en antisemittisk agenda.

– I den grad dette er feil, så har det vel vært feil i flere årganger av rapporten?

– Nei.

– Har det ikke vært lignende formuleringer i denne rapporten i flere år?

– Nei.

– Jeg kjenner Document for godt til å si noe sånt. Jeg vet jo at Document har en sensitivitet overfor antisemittisme som ingen andre har. Og jeg vet at HRS ikke har en antisemittisk agenda, de har en helt monoman agenda mot muslimer og islam. Så dette er bare en tullefeil.

– Har du en ide om hvordan «tullefeilen» kan ha oppstått?

– Han som laget rapporten var ny i Norge, en som ikke kjente Norge i det hele tatt.

– Hvordan skjedde informasjonsinnhentingen, per telefon, e-post, eller hva?

– De kommer og gjør intervjuer. Lange intervjuer.

– Så du mener de har blandet sammen, da, rett og slett?

– De har blandet sammen ja.

– Du snakker med USAs ambassade om antisemittisme, men også rasisme. Mener du deg feilsitert på det også?

– Nei.

– Så du mener Document, HRS og Resett er rasistiske, du står for dét?

– Ja.

– Kan du peke på noen eksempler, eller kan du grunngi påstanden på noen måte?

– Felles for Document, HRS, Resett og SIAN er den islamofobe agendaen, den ensidige utpekingen av muslimer som et problem for Norge. Selv om dere har ulike karakteristika, dere er ulike og vekter ulikt.

– Islamofobi er et omstridt begrep, men kan du peke på rasisme i artikler fra for eksempel Document?

– Ikke nå når jeg sitter her, jeg har det ikke foran meg. Nei.

– Kan du gjøre det senere? For hvis du ikke kan belegge din påstand, så er det vel litt vanskelig å fremlegge den?

– Hvis jeg får litt tid på meg så vil jeg jo kunne klare det. Islamofobi er omstridt om man ønsker at det skal være omstridt. Men i brede kretser er det ikke omstridt.

– Jeg uttrykte meg kanskje litt upresist, men det er jo et litt upresist begrep, da. Rasisme er vel lettere å definere?

– Nei, islamofobi ligger jo under det du kan kalle rasisme som et paraplybegrep, som også rommer antisemittisme. Man fortegner islam, og derigjennom forfølger muslimer.

– At man skriver negative ting om denne gruppen, muslimer, er lik forfølgelse?

– Ja.

– Men det å skrive for eksempel at innvandrere fra muslimske land er voldsomt overrepresentert  i kriminalitetsstatistikken, er det islamofobisk?

– Nei, det er det ikke.

– Men du mener likevel at Document og de andre mediene og organisasjonene er islamofobiske?

– Det er omfanget, hvis man bare peker på dét, og utelukker alle andre muligheter, altså årsakssammenhenger, forklaringsvariabler, ikke sant. Du kan ikke bare ta en statistikk og så peke på en sammenheng, det kan være en statistisk sammenheng, men ikke en nødvendig sammenheng, for eksempel. Det er forskjell på kausalitet og korrelasjon.

– I Sverige viser statistikk at det er det en klar overrepresentasjon av innvandrere som gjerningsmenn i voldtektssaker, og spesielt sterk i gruppevoldtektssaker, men du tror ikke at det har noe med gjerningsmennenes opphav å gjøre?

– For meg blir det et tenkt eksempel.

– Det er ikke et tenkt eksempel, dette er omtalt av store svenske aviser; Expressen og Aftonbladet. Men vi kan la det ligge i denne omgang, derimot vil jeg gjerne at du legger fram eksempler på rasisme du har funnet på Document.no, siden også det er en påstand i ambassadens rapport.

Ervin Kohn bekreftet at han vil komme med eksempler i løpet av mandag kveld. Klokken 01.00 tirsdag hadde Document ennå ikke mottatt noe svar fra Kohn.

99 av 112 dømte for gruppevoldtekt er utlendinger