Sakset/Fra hofta

I samme utgave av Vårt Land hvor forstander for Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, forteller at norsk politi ikke registrerer trusler og hatefulle handlinger mot jøder spesielt, sier professor i mediekunnskap, Helge Rønning, at det må være lov å oppfordre til drap på jøder, bare det skjer på generelt grunnlag.

Denne uttalelsen registreres som en normal meningsytring av journalistene Liv Jorun Andenes og Bjørgulv Bjåen. Det kommer ingen reaksjon: – Hvordan kan du mene det?

Uttalelsen registreres som et innlegg i hva vi må tåle. Men det er altså ikke Vårt Land som må tåle dette, det er jødene, fattige 1.100 mennesker i Oslo.

Carte blanche

Uttalelsen til Rønning, en gammel SV-‘er, er det samme som å sanksjonere antisemittisme og jødehat. De fleste antisemittiske uttalelser er nettopp generelle: det er et hat rettet mot Israel og alle jøder.

Rønning mener at dette må vi tåle, bare hatet ikke er spesifikt rettet mot navngitte personer.

Større falskhet og hykleri er det vanskelig å forestille seg. Man skulle tro dette var sagt av en med nazistiske sympatier. Det er ofte slik de formulerer seg når de vil uskyldiggjøre antisemittisme.

Nazister benytter ytringsfrihetskortet for hva det er verdt. Skal det virkelig ikke være lov å si noe negativt om jøder, sies det ofte.

Nå sier en professor i mediekunnskap på Universitetet i Oslo det samme.

For at sammenhengen skal fremgå klart gjengis hele avsnittet fra Vårt Land:

Helge Rønning, professor i medievitenskap ved UiO og medlem av den regjeringsoppnevnte ytringsfrihetskommisjonen på slutten av 1990-tallet, er enig med Ekeli i at ytringsfriheten bør ha færrest mulige begrensninger.

– Faren for å drive antidemokratiske holdninger under jorden er alvorlig, sier han.

Må være konkrete.

Rønning mener derfor at allmenne oppfordringer til terror bør være tillatt, og at oppfordringer til kriminelle handlinger må være rettet mot konkrete personer eller grupper for å være straffbare. Eksempler: At noen oppfordrer til å drepe jøder er ikke tilstrekkelig konkret. En oppfordring om å brenne ned synagogen i Oslo bør være straffbart.

I samme avis bebreider redaktør Helge Simonnes norsk politi for å ta lemfeldig på truslene mot jøder i Norge: Politiets ufølsomhet overfor jødene.

Dette er et hylende surrealistisk bilde på norsk offentlighet for tiden: man fordømmer antisemittisme av den stygge sorten, den på gateplan, men akademikere som åpner døren for antisemittisme, slipper til i spaltene uten motforestillinger.

Det er et nederlag for Vårt Land av dimensjoner at de lot Helge Rønning, som attpåtil har vært medlem av Ytringsfrihetskommisjonen, kan mene og tørre å mene offentlig at det skal være lov å si at jøder bør slås ihjel.

Jeg tør ikke tenke på hvordan det kjennes å være jøde i Norge når man ser dette bildet og hva som avtegner seg. Det er et bilde av fortapelse.

– Det må være lov å oppfordre til terror