Nytt

Både Vårt Land og Dagbladet beklager at de tilla professor i medievitenskap og kjent SV’er, Helge Rønning, uttalelsen om at det måtte være lov å si at jøder burde slås ihjel, bare det var generelt.

Vårt Land skriver:

I gårsdagens Vårt Land stod følgende å lese på slutten av artikkelen «Vil tillate oppfordring til terror» på side 4: Helge Rønning mener derfor at allmenne oppfordringer til terror bør være tillatt, og at oppfordringer til kriminelle handlinger må være rettet mot konkrete personer eller grupper for å være straffbare. Eksempler: At noen oppfordrer til å drepe jøder er ikke -tilstrekkelig konkret. En oppfordring om å brenne ned synagogen i Oslo bør være straffbart.

Dette kan leses som at Rønning mener det er greit å oppfordre til å drepe jøder, men at det er straffbart å oppfordre til å brenne ned synagogen i Oslo. Dette mener han ikke. Rønning mener det ikke er greit å oppfordre til å drepe jøder. Vi beklager.

Samfunnsredaktør Bjørgulv Bjåen sier til Dagbladet at uttalelsen ble trukket ut av sin sammenheng. Rønning befant seg i Brasil og intervjuet ble gjort på telefon.

– Jeg mener selvfølgelig ikke at det er greit å oppfordre til å drepe jøder, sier Helge Rønning til Dagbladet.

Men hvor stor forskjell er det på det Vårt Land tillegger Rønning, og det han nå vedstår seg? Det springende turde være ordbruken «greit å oppfordre til drap». Den klinger ikke godt, og lyder nesten som om professoren selv synes en slik oppfordring vil være grei. Men det er ikke det det står, selv ikke i Vårt Lands oppslag. Det står at professoren mener det bør være lov å si at jøder bør slås ihjel.

Det vil altså ikke Rønning ha sittende på seg. Han minner om at Høyestrett frikjente Terje Sjølie for hva han sa på torget i Askim i 2002.

Dette mener altså Rønning vi bør tåle, eller rettere: jødene.

– Under intervjuet drøftet vi forskjellen mellom holdninger, ytringer og handlinger, og jeg uttrykte at jeg var usikker på hvorvidt f.eks. ytring av generelle antisemittiske holdninger burde rammes av straffelovens paragraf 135a (den såkalte rasismeparagrafen, red.anm.). Mitt svar på et oppfølgingsspørsmål ble trukket ut av sin sammenheng, sier professoren.

Usikker betyr her det motsatte – Rønning mener «generelle antisemittiske holdninger» bør være tillatt. I neste omgang viser han til frikjennelsen av Sjølie.

Som sa:

«Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene, som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker,»

Dette mener Rønning at samfunnet, les: jødene, bør finne seg i.

Spørsmålet er om Vårt Land burde kommet med noen beklagelse. Burde de ikke heller bedt Rønning forklare hva som er forskjellen på den mening han ble tillagt, og den han selv presiserer? Forskjellen er en smaksforskjell, et spørsmål om tone. Rønning vil gjerne beholde anstendigheten og gå god for å tillate anitsemittisme. Den har han mistet.

Forsker ble feilsitert om jødedrap

Medieprofessor Helge Rønning får beklagelse fra Dagbladet etter Vårt Lands oppslag.