Etter min påstand om at Oslo tingrett med dommen mot mullah Krekar oktober 2015 var med på å legge grunnlaget for noen av Hege Storhaugs forslag for å forsvare demokratiet mot islam, er det kommet en del reaksjoner...
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.