Anders Magnus lar mullah Krekar få avsløre seg selv, med å si at han støtter drap på alle som fornærmer profeten. Men så lar NRK ham true en bestemt kurder med døden.

Krekar sier endog at han vil sende en gave til den eller de som tar livet av mannen.

krekar

Dette er en av de tre som Krekar fikk to år og tre måneders fengsel for å true på livet, i den samme saken som omfattet Erna Solberg. Magnus spør Krekar om han fortsatt har rettet trusler mot mannen. Krekar sier at han bare gjentar hva som står i boken: Den som fornærmer islam skal dø. Mannen har brent en Koran, ergo skal han dø. – Men vil du oppfordre til å drepe ham, spør Magnus. – Nei, det trenger jeg ikke for alle vet hva som er straffen og han må frykte alle han møter på sin vei, tsjetsjenere, indonesere, osv sier Krekar.  – Alle vet hva de må gjøre, sier Krekar og for å understreke at det er hans personlige ønske, sier han at han vil sende en gave til morderen.

Stort tydeligere går det ikke an å fremsette en drapstrussel på norske TV. Den 14. februar 1989 avsa ayatollah Khomeini en fatwa, en religiøs dødsdom over Salman Rushdie. Det gjorde han i Teheran, men fire år senere nådde hevnen Rushdies forlegger i Norge, William Nygaard.

22 år er gått. I dag kan en mullah fra Kurdistan sitte i et norsk bibliotek og forkynne den samme type dødsdom over en bestemt kurder. Forstår NRK i det hele tatt hva de driver med?

For muslimer er det Krekar gjør en maktdemonstrasjon. Han viser at han har posisjon til å få sendetid i statskanalen. Han kan nå ut til hele folket med sitt budskap, som er at den som fornærmere islam vil bli drept. Religionen er viktigere enn velstand og trygghet.

Han roser også de som drar på jihad til Syria. Også det får han sitte og si.

NRK lar en av de fremste talsmenn for jihad i Norge få ti minutter i beste sendetid til å utbre sitt budskap. Tror de at de avslører ham? At han avslører seg selv? At nordmenn nå endelig forstår hvem han er? Nordmenn har visst det i flere tiår og har irritert seg grønn over et justisvesen som lar en slik mann bli. En mann som åpent truer navngitte personer og fortsetter å forsvare terror, har forspilt sin sjanse til å bli. Hans advokat Brynjar Meling kan ikke påberope seg menneskerettigheter som Krekar selv overhodet ikke har respekt for. Et sted går grensen.

Hva med norske muslimer? Tror NRK at de skal bruke Krekar forebyggende? At hans sjokkerende uttalelser skal få unge muslimer til å ta skrekken? At uttalelsene vil virke forebyggende?

Hvilke verden lever NRK i? De opptrer som mikrofonstativ for jihad. Jihad er en voksende bevegelse. Tusenvis av ungdommer fra Europa har reist på jihad for å slutte seg til IS.

NRK viser sitt opplegg og sine hensikter når de innkaller Bushra Ishaq og Mohammad Usman Rana til å kommentere Krekar. Ishaq åpner med å si at det Krekar har sagt ikke er islam. Det er det som er den oppleste sannhet hos de moderate sunniene som inngår i den nye norske eliten.

Men dermed faller hun loddrett igjennom, for ved å si at Krekars versjon ikke er islam sier hun noe som alle muslimer vet ikke er sant. Det blir som en liberal kristen skulle si at det en pietist sier ikke har noe med kristendom å gjøre. Når alle vet at det har det. Det er en tolkning som mange eller få er enig i.

Mange er i ulik grad enig i Krekars tolkning. Å si at det ikke er islam er et tegn på svakhet. Dette har vært referenget fra Ishaq og Rana i lang tid. Det er deres måte å bekjempe ekstremismen på. Men den svikter. De tør ikke si at dette er en gal islam eller at islam må reformeres. Da får de konservative sunnier som Basim Ghozlan på nakken, som sier at det bare finnes en islam og at den er urokkelig. De kan være med å fordømme visse handlinger, som halshogging og terror, men selve de teologiske prinsipper vokter de nidkjært, og i sitt stille sinn er det grunn til å tro at de heller mot Krekar: De som fornærmer profeten fortjener å dø.

Eller som minste felles multiplum: ytringsfriheten skal være underordnet islam. Selv Bushra Ishaq mener det.

Hva har man oppnådd? Man har latt mullah Krekar demonstrere styrke i beste sendetid. Ti minutters reklametid for jihad.