Kommentar

Shabana Rehmans løfting av mullah Krekar var mobbing, mener forfatteren Henrik Hovland.
Hovland har flere ganger besøkt områdene Ansar al-Islam kontrollerte i Nord-Irak. Han var svært kritisk til Krekar i debatten på Smuget, før Shabana Rehman tok sitt mye omtalte grep på mullaen.
– Jeg har intervjuet kvinner, barn og menn om hvordan de har opplevd Ansars styre i Nord-Irak, og jeg er på ingen måte naiv når det gjelder Krekar. Men i dette tilfellet må jeg forsvare ham, sier Hovland.
– Man skal være kritisk til personen mulla Krekars handlinger, men dette var mobbing av mannen som muslim.
– Det ville vært respektløst overfor enhver person, også nordmenn.
– Alle mennesker har grenser i forhold til sin kropp. Det gjelder kvinner som menn, voksne som barn. Man skal respektere disse grensene, sier Hovland.
– Hvis man gjorde dette overfor en katolsk nonne, så tror jeg folk ville reagert. Tenk deg en mannlig komiker som hadde trukket opp skjørtene på en katolsk nonne etter en debatt om abort.

Nestleder i Islamsk råd, Imran Mushtaq, forstår mulla Krekars sterke reaksjoner og mener et slikt løft klart er en krenkelse.
– Å bli utsatt for underholdning på bekostning av andre er en krenkelse, sier Mushtaq, som heller ikke synes dette er god underholdning.
Nestlederen mener dette er krenkende fordi det skjedde mot mullaens vilje og mener løftingen på Smuget var like ille som om noen hadde tvunget ham til å drikke alkohol.
Likevel mener han at mulla Krekar må forvente enkelte ting når han deltar i åpne debatter ute på et skjenkested. Mushtaq tror likevel ikke konsekvensene blir store for mulla Krekars anseelse.
– Jeg tror ikke mulla Krekar på grunn av dette mister noe mer respekt enn han har gjort tidligere, sier han.

-Jeg synes dette faller like godt inn i spørsmålet om vanlig takt og tone i det norske samfunnet som at det skal tolkes ut fra muslimske leveregler, sier religionsforsker Kari Vogt til NTB.
– Også nordmenn ville blitt krenket av dette, sier forskeren som synes komikeren skylder mullaen en unnskyldning.

Advokat Brynjar Meling, i VG:
– Krekar opplever det som svært sårende og krenkende å bli utsatt for dette. Shabana mangler grunnleggende respekt for andre nordmenn. Om det finnes sekulære nordmenn som synes det er greit å bli tatt på rumpa, har alle krav på respekt for sin intimsfære, enten de er muslimer eller kristne, sier Meling.

Krekar vil anmelde Rehman for legemsfornærmelse:
– Grunnen er at hun har krenket hans legeme ved å gjøre det hun har gjort, sier advokat Meling til Dagbladet.no.

– Salen forstår ikke hvilken krenkelse Krekar her er blitt utsatt for. Dette er meget, meget alvorlig for Krekar, og det burde spesielt Rehman forstå.
Lars Gule, Humanetisk Forbund, i Aftenposten.

– Jeg konstaterer at det som har skjedd er at en kvinne har løftet en mann, sa Shabana til Dagbladet.no.