Et flertall av juryen i Lagmannsretten frifant torsdag mullah Krekar for trusler mot en navngitt kurder, Halmat Goran, med ønske om at han måtte bli drept fordi han hadde krenket Koranen. Krekar ble løslatt, til tross for at Italia har innlevert en utleveringsbegjæring som kommer opp i juni.

Det er et stort sprang fra tingrettens dom i oktober i fjor, der Krekar fikk ett år og seks måneder, til gårsdagens frifinnelse, og NB! løslatelse.

I betraktning av at Krekar kom med konkrete trusler mot en navngitt person, på TV, er det her den norske rettsstaten som bøyer seg for sharia. Krekar skyter seg inn under at han kun viser til hva islam foreskriver for den som krenker profeten eller Koranen: Døden. Men det norske rettssystemet bør svare tilbake at sharia i sin nåværende form, ikke er forenlig med norsk lov. Hvis Krekar vil leve i landet og overholde sharia må han holde det for seg selv.

Han gjør det motsatte: Han kringkaster det på internett i prekener og rådgivning, og når han blir spurt av NRKs Anders Magnus, gjentar han det: Goran må dø ifølge Koranen.

Lagmannsretten har bøyd seg for en religiøs dødsstraff. Det føyer nok et skammens kapittel til historien om domstolenes knefall for islamsk lov. Tidligere er Ubaydullah Hussein frifunnet for å ha hyllet blodige terroraksjoner, også de som kostet fem nordmenn livet i Algerie.

Trial against Mullah Krekar in Borgarting Court of Appeal (15458

25. februar i fjor sendte NRK intervjuet der Krekar sa:

– Jeg skal sende en gave til den som dreper ham. Hvorfor skulle jeg ikke være glad for det?

VG bruker formuleringen «spør Krekar retorisk i NRK-intervjuet». Men dette er ikke retorikk, det er sharia.

Ved å gjenta trusselen for åpen skjerm utfordrer Krekar det norske systemet. Han viser at han ikke respekterer det. Alle muslimer får med seg at Krekar trosser den norske staten. I går kom meldingen om at domstolen trekker seg  og lar sharia råde grunnen.

Hvis norsk rettsvesen innbiller seg at dette er toleranse tar de feil. Det er kapitulasjon, og blir oppfattet som det av muslimer, enten de er enig med Krekar eller ikke.

Krekar nedkjemper nordmennene på deres egen banehalvdel. Det er ingen liten seier.

På toppen av det hele ble han løslatt.

Hvorfor skulle han ikke det? Fordi italienske myndigheter har liggende inne en begjæring om utlevering. Krekar er anklaget for å lede et terrornettverk Rawti Shax, som planla angrep mot ambassader, rekrutterte til jihad i Irak og Syria og forsøkte å knytte seg opp mot IS. Italia gjennomførte en stor razzia i Italia og fikk britisk og norsk politi til å slå til samtidig. Italienerne viste at de betrakter det som en stor og alvorlig sak.

Riktignok uttalte PSTs seg bagatelliserende, noe som er høyst uvanlig når det handler om en utenlandsk tjeneste man har et samarbeid med.

Kan grunnen være at medier behandler Krekar som en nisse, mens italienerne sier han er en farlig terrorist?

Krekar later seg til å ha satt seg i det norske systemet. Han er vanskelig å få ut og pressen forsvarer ham mot «overgrep».

Det er ikke bare i Norge at establishment ser verden fra Krekars synsvinkel.

Nylig behandlet en britisk dommer utleveringsbegjæringen av de tre Krekar-tilhengerne som ble arrestert i Storbritannia under storrazziaen i november 2015. En av de tre er Krekars svigersønn. Han var propagandasjef.

Men dommeren avslo begjæringen, med henvisning til at etterforskningen ikke var kommet langt nok. Han hadde også en annen innvending som må sies å være oppsiktsvekkende med tanke på at vi snakker om Italia, ikke Irak: Dommeren mente det var fare for tortur!

I stedet for å underbygge begjæringen valgte italienske myndigheter å frafalle den. De tre ble løslatt.

Da Krekar var i lagmannsretten mandag ble han spurt om Rawti-nettverket:

Der ble han også spurt om det angivelige nettverket Rawt.

– Det er ikke en organisasjon. Det er kun tanker om hvordan man skal lese den politiske og religiøse situasjonen i Kurdistan, sa Krekar i retten.

– Du er under etterforskning i Italia. Hva er bakgrunnen for det, spurte aktor Torunn Gran.

– Du vet mer om det enn meg. Jeg har ikke noen opplysninger om det, repliserte Krekar.

Aftenposten-journalistene Andreas Slettholm og Andrea Bakke Foss gjengir uttalelsen med glatt ansikt. Det faller dem ikke inn at Krekar er programforpliktet til å benekte hva hans eget nettverk går ut på.

Han får støtte av sin advokat, Brynjar Meling, som snart er uadskillelig fra sin klient. Meling has gone native.

Forsvarer Meling mener at det angivelige terrornettverket til Krekar ikke finnes, og peker på at det nå bare er i Norge og Italia det fortsatt er uavgjorte saker om det store, europeiske nettverket.

– Krekar har sittet i Kongsvinger fengsel, og eventuell kontakt har gått gjennom svigersønnen i Storbritannia og en annen norsk borger, sier Meling.

Ettersom svigersønnen nå er frikjent, er det praksis ingen kontaktpunkter mellom Krekar og eventuelle italienske forbindelser, hevder Meling.

Krekar og Meling kan leke med et system som ikke vil forholde seg til at jihadister spiller etter andre regler enn vanlige kriminelle. De er vanskelige å ta med vanlige kriminelle bevis. Ved å insistere på håndfaste bevis som i en krimsak, kan dommere og politi selv bidra til å undergrave saken.

Det er ingen seier for rettssystemet.

Meling bekrefter at det er sharia som vinner aksept av en norsk domstol:

– Krekar er glad for at han fikk sagt hva han mente. Han fikk på en måte utrykt at han ikke hadde ment å true noen, men var klar på at han ville si hva sharia og Koranen sier om skjending av Koranen, opplyser Meling.

Hvis man sammenligner medienes holdning til Krekar med fremstillingen av Anders Behring Breiviks sak, ser vi to verdener. Der Krekar møtes med forståelse, møter Breivik fiendtlighet og en uvilje mot å se at saken har flere sider.

Meling får utbre seg om Krekars soningsforhold.

Krekars forsvarer, Brynjar Meling, sier at hans klient har hatt en svært tøff tid mens han har sittet i varetekt.

– I perioder har han sittet isolert i mørkeste avkrok, sier advokaten.

Tiden i fengsel har vært veldig tøff for Krekar. De siste tre månedene har han hatt besøk av familien sin bare én gang. Han har fått snakke med kona på telefon, men da har de måttet kommunisere på norsk, noe som er svært unaturlig for dem. Han har også i perioder sittet isolert nederst i kjelleren på Ila fengsel i mørkeste avkrok, sier Meling til NTB.

Når advokaten skulle besøke sin klient, måtte han gjennom 18 fengselsdører.

– Det har ikke vært noe lett opphold for ham, sier Meling til NTB.

Det er et stort sprang fra denne velvillige dekningen til hånen og spotten som Breivik og hans forsvarer Øyvind Storrvik utsettes for.

Kontrasten er slående.

Man skulle tro at det var Breivik som var den største trusselen, ikke salafismen.

Men det mest alvorlige er domstolens aksept av sharia. Det kan komme til å danne presedens.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Krekar-kontakter-slipper-utlevering-til-Italia-8394015.html

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mulla-krekar/mulla-krekar-frikjent-for-trusler/a/23640856/

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂