Etter Charlie Hebdo og Krudttønden er debatt om ytringsfrihet ingen akademisk luksus. Når Islam Nets Fahad Qureshi stempler Lars Akerhaug som en islamhater burde varsellampene lyse.

Islamistene arbeider målbevisst på å brennmerke kritikere. Først og fremst vil de ramme de som selv har muslimsk bakgrunn, dernest de som kan arabisk og har kontakter i muslimske miljøer, som Akerhaug. I neste omgang står hjemlige islamkritikere for tur.

Dit er det et stykke igjen, men nedskytingen av Charlie Hebdo og angrepet på Krudttønden taler sitt tydelige språk. Det bidrar til at folk legger demper på seg.

Nettopp derfor var Qureshis angrep på Akerhaug spesielt. Artikkelen åpner med et bilde og en sterk bildetekst:

Lars Akerhaug sprer hat mot muslimer

lars_akerhaug_sprer_hat_mot_muslimer

14. jan 2015 skrev den anti-muslimske hatpredikanten Lars Akerhaug en kronikk i Dagbladet som het «Hykleren med to tunger». I kronikken anklager Akerhaug meg for det han kaller å «helle bensin på bålet» i forbindelse med attentatet mot Charlie Hebdo i Frankrike. Akerhaug snakker ikke ut av uvitenhet, han er svært bevisst på det han sier og gjør. Han har en klar agenda om å svartmale muslimer som ikke vil forlate islams grunnleggende verdier, eller med andre ord følger en forståelse av islam som er «godkjent» av han selv.

Dette språket har ikke noe med debatt å gjøre, det er utpeking av et mål. Akerhaug «snakker ikke av uvitenhet», «han har en klar agenda om å svartmale muslimer som ikke vil forlate islams grunnleggende verdier». De som kjenner islams forbud mot frafall og vantro forstår at Akerhaug er en farlig mann. Han er bevisst ondsinnet, ifølge Qureshi.

Gud vet best

Qureshi er ikke dum. Han får frem noen klare motsetninger. Hvor mange moskeer er det som følger en kritisk tolkning av islam? Akerhaug har kjørt frem Sylo Taraku og Amal Aden. Hvor mange moskeer er det der deres tanker har gjenklang? spør Qureshi. Og slår fast det er som konservativ sunni-islams ortodokse posisjon:

Alle muslimske trossamfunn mener at Gud vet best. Den veiledningen som er fra Gud er den beste veiledningen for individet, samfunnet og hele verden. Dette er noe av det aller mest essensielle i muslimenes tro som alle muslimer som virkelig er muslimer, er enige om. 

Dette er forførerisk riktig i ørene til de fleste tradisjonelle muslimer. Qureshi får det til å høres ut som om Akerhaug, Taraku og Aden ønsker å detronisere Allah når de åpner for at mennesket må få tolke religionen, og at Allah ikke står over demokratiske lover. Det gjelder å stanse alle foresøk på modernisering. De tre personene ønsker at muslimene skal kunne leve forenlig med et moderne samfunn. Men i Qureshis utlegning blir det til blasfemi.

De nevnte personene vil si at alle Norges moskeer sin forståelse av islam er feil, for i deres syn er mennesket i sentrum, ikke Gud. Det mennesket selv mener er best, er best for vedkommende, ikke nødvendigvis det Gud mener. De setter med andre ord mennesket høyere enn Gud.

Qureshi har nok rett i at de fleste tradisjonelle muslimer vil stille seg fremmed overfor en moderne islam-tolkning. Men Qureshi ønsker heller ikke at de skal bli klar over konfliktlinjene og forstå at de har et problem. Han ønsker tvertimot å spille på avstanden til det moderne Norge og stemple de som forsøker en modernisering som fiender av islam.

Qureshi ruller ut en konspiratorisk forståelse.

Men han er ikke alene.

Ifølge Store norske leksikon har den norske forskeren Cora Alexa Døving omtalt islamofobi som «en systematisert og ideologisk form for fordomsproduksjon som underbygger redsler for, hat mot og diskriminering av muslimer, eller de som oppfattes som muslimer. Som ideologi er islamofobi formede meningssystemer og derfor ikke noen fobi i ordets tradisjonelle betydning: islamofobi produserer ‘kunnskap’ om islam hvis hensikt er å spre fobi/frykt.» Er det ikke akkurat dette Akerhaug gjør? Jo! Konklusjonen vi kan trekke fra dette er at Akerhaug er en islamofob som sprer hat mot islam og muslimer, men han gjør det på en politisk korrekt måte, så da får han heller tittelen «islamekspert».

Cora Alexa Døving har skrevet en bok om rasisme sammen med Sindre Bangstad som tar mål av seg til å vise at kritikk av islam og muslimer lett tipper over i rasisme og diskriminering.

En medspiller er Bushra Ishaq som har klippekort til Aftenpostens kronikkspalte der hun ønsker seg rettssaker nettopp for å få dømt slike ytringer som hatefulle og straffbare. Nå sist med Vi kan ikke imøtegå rasismen om vi ikke kan kalle rasistiske ytringer for rasisme

Akerhaug står opp for de muslimske dissidentene i Dagbladet: Et nødvendig oppgjør, men unnlater å nevne at de motarbeides av mediene og den snakkende klassen som heller støtter den offisielle versjonen.

Vårt siste håp

Ayaan Hirsi Ali skriver i sin siste bok Kjetter at dissidentene i islam er vårt siste håp. Hvis ikke de får støtte i Vesten vil de hun kaller Medina-muslimer vinne over alle forsøk på reformvilje. Den store gruppen Mekka-muslimer vil enten vinnes over til Medina-retningen eller passiviseres.

Mye av den norske diskursen om islam legger hovedvekten på en slik moderat Medina-retning.

Den nekter å gjøre Mekka-muslimene oppmerksom på de innbygde motsetningene mellom modernitet og islam. Den nekter å fortelle muslimer hva de risikerer hvis religionen ikke moderniseres.

Norsk politisk korrekthet har lenge fyrt opp under krenkelses- og offersyndromet, og Qureshi kan ta det ett skritt lenger: Folk som Akerhaug vil ikke at muslimer som ham skal tilhøre fellesskapet.

Aftenposten og Lars Gule har gått inn for at Islam Net tilhører fellesskapet og kan være en motvekt mot voldelig islamisme, så hvorfor motsier Akerhaug dem?

Jihad i fri dressur

Fra motsatt side kommer Ubaydullah Hussein som ikke legger noen bånd på seg. I en video lastet opp på youtube gjør han det uttrykkelig klart at straffen for å krenke profeten er døden.

Etter Paris og København er dette et meget truende utsagn: Likevel får det ligge ute på youtube.

Den snakkende klassen i Vesten nekter å se trusselen, selv etter massakren på journalister og jøder.

Det er dette som gjør Ayaan Hirsi Ali fortvilet. Hun siterer presidenten for De forente stater:

Vi å lade to forhold stå helt klart: ISIL er ikke «islamisk». Der er ikke nogen religion, der tolerer mord på uskyldige. Og det store flertal av ISILs ofre har været muslimer. Og ISIL er bestemt ikke en stat…… ISIL er ganske enkelt en terrororganisasjon. Og den har ingen vision ud over at myrde alle, der står i vejen for den.

President Barack Obama 10. september 2014.

Handlingsrom

Presidenten av USA er med å gi jihadistene et stort handlingsrom når han benekter opplagte sammenhenger. Den samme unnfallenheten utnytter en salafist som Qureshi og han er brutal nok til å true Akerhaug. Taraku og Aden skal heller ikke føle seg trygge. Taraku og Ulrik Imtiaz Rolfsen har meldt seg inn i Arbeiderpartiet. Er det noe som helst tegn til at Ap ser hvor trusselen kommer fra?

Indirekte viser Qureshi hvor skillelinjen går: De som har mennesket i sentrum og de som mener å vite hva Gud mener. Siden de mener dette er udiskutabelt går de over til å være håndhevere.

Ubaydullah Hussain gjør klart hva det betyr: Dødsstraff.

Qureshi vil stille dem for retten. Han er overbevist om at de som krenker islam bryter norsk lov. Mange i den snakkende/skrivende klassen er enig med ham i det.

Sirkelen er sluttet.