Kommentar

Til å kaste lys over diskrepansen mellom italienernes og PSTs syn på anklagene mot Krekar og hans nettverk hadde NRK invitert Helge Lurås.

Morgensendingen åpnet med at jus-professor Jo Stigen advarte mot at utleveringsprosessen kunne ta opptil tre år. Var det ment å ta motet fra Justisdepartementet? Det skal ikke bli så lett å bli kvitt ham likevel. Er det noe NRK synes det er viktig å understreke?

En kollega fra Tromsø hadde et helt annet syn. Hun kunne ikke skjønne at det skulle ta lang tid i det hele tatt hvis man gjorde tingene riktig. Og hvorfor skulle man ikke det? Men mediene og professorer som deler deres motvilje mot FrP kan kanskje bidra til at prosessen drar ut, som med Kyrkesæterøra?

Klart for Lurås, eksperten som skulle sette tingene på plass. Utgangspunktet for det lange intervjuet var diskrepansen mellom PST og italienerne. Men i stedet for å forsøke å kaste lys over det, slik en seriøs unbiased nyhetsorganisasjon ville gjort, blir det raskt klart at NRK har an axe to grind: De er interessert i å så tvil om italienernes seriøsitet.

Lurås leverer varen.

– Men hva bygger italienerne anklagene på?

– De har nok noe å gå etter, men det er ikke sikkert de tolker det riktig.

De dumme italienerne forstår ikke hva de ser, insinuererer Lurås. En uavhengig «sikkerhetsekspert» uten noe apparat rundt seg sitter i Norge og synser om en operasjon som carabinieri-general, Giuseppe Governale, kaller den største i Europa på 20 år. Kan man tillate seg fordommer om italienere som drama queens fordi de ikke forstår hva som sies?

Dette handler faktisk om Norges sikkerhet. Hvordan vi reagerer på Krekar-saken har også ringvirkninger innad i Norge og utenfor. Mange øyne følger med på hva vi sier og gjør.

– Men hva med nettverket? spør Anne Jetlund Hansen.

– Det kan være forsøk på partibygging, svarer Lurås.

Der og da tipper det over. Lurås avslører seg som useriøs. Italienerne har fulgt Krekars nettverk siden 2011. De skulle ikke være i stand til å oppfatte forskjellen på partibygging og terrorplaner?

Hvordan havnet Lurås i studio? Det er neppe urimelig å anta at Dagsnytt på forhånd var klar over at han kom til å diskreditere italienerne. Hva er effekten av en slik diskreditering? Det er å svekke Norges sikkerhet. Krekar og salafister humrer i skjegget. Disse nordmennene!

Man skulle tro at pressen nå ville oppgi sin apologi for Krekar. Det gjør de ikke. De ser ut til å ville kaste seg på alle sjanser: Svekke italienernes troverdighet, eller forsøke å mobbe Anundsen til å si noe dumt. Alle midler er tillatt.

Siden mediene skyver PST foran seg må PST snarest rykke ut og ta avstand fra denne bruken av deres uttalelser. De var ulne og åpne for tolkning. PST la vekt på ordet «akutt» og «konkret trussel». Idag bør det klargjøres at disse ordene ikke må tolkes til å trekke italiensk etterforskning i tvil.