Innenriks

Hvis man lytter nøye til politiadvokat Signe Aalling sier hun ikke at PST stiller seg uforstående til italienernes opplysninger om angrep på norske mål. Hun sier at PST ikke kjenner trusselbildet. Det er det italienerne som gjør.

Så sier hun at PST ikke kjenner til konkrete planer mot norske mål. Det har heller ikke italienerne sagt. Men det de har sagt er alarmerende nok. Det var snakk om:

«rapimenti di diplomatici norvegesi finalizzati alla liberazione del mullah“,

altså

«bortføring av norske diplomater med sikte på å få satt fri mullahen».

Normalt får dette alarmen til å gå hos norsk presse. Etterforskerne har dokumentert

planen, understøttet av organisasjonens leder, om å kidnappe norsk diplomatisk personell i Europa eller Midtøsten, og holde dem som gisler for å forhandle med norske myndigheter om få satt fri mullah Krekar.

il progetto, avallato dal vertice dell’organizzazione, di sequestrare personale diplomatico norvegese presente in un Paese europeo o in Medio Oriente, e di tenerlo in ostaggio al fine di negoziare con le autorità norvegesi la liberazione del Mullah Krekar“.

Hvor langt planene er kommet, vet vi ikke, men normalt er bare det å lufte dem nok. Vi snakker om en mann som har truet norske myndigheter med gjengjeldelse.

Avsløringen/opprullingen i Italia setter truslene til Krekar i et annet lys. Der norske medier forsøkte å fremstille han som en romlende tomtønne, viser dagens opplysninger noe helt annet.

Er det derfor mediene forsøker å «ta ned» alvoret i avsløringene ved å konstruere motsetninger mellom italienerne og PST? TV2 forsøkte å kjøre justisminister Anders Anundsen på disse motsetningene, noe han avslo. Anundsen er ikke helt dum.

Mange journalister er blottstilt av avsløringene. Lars Gule er ute og sier at Krekar må ha telepatiske evner hvis han skulle ha styrt et nettverk fra cella. Redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle kan bruke Gule som ytterpunkt til å gi inntrykk av at han selv er mer realitetsorientert. Det er han ikke. Stanghelle var blant anførerne i kampanjen mot politi og påtalemakt for å hindre at Krekar ble forvist til Kyrkesæterøra. Man diskuterte om Krekar lenger utgjorde noen fare. Til tross for at han i intervju med Anders Magnus avslørte at han er like uforsonlig salafist.

Det var en åpen utfordring da Krekar sa de som krenker Profeten skal dø. Han opprettholdt bare loven, som han sa, men det var ikke norsk lov, men islamsk. Det er denne motsetningen norske medier ikke ønsker å forholde seg til.

Derfor er det en pinlig dag for mediene. De har ikke lenger noen andre å skylde på enn seg selv.

 

Il Fatto Quotidiano