Nytt

Politiadvokat ved PST, Signe Aalling, slår fast at det ikke forelå konkrete trusler fra mullah Krekar og hans gruppe mot norske mål eller personer. Det er et helt annet alvor over det italiensk påtalemyndighet hevder.

 

– Nettverket var iferd med å sende mange fremmedkrigere ut i verden. Planen var å gjennomføre angrep – blant annet selvmordsbombere – for å få deres leder mulla Krekar ut av fengsel, sier leder av italiensk antiterrorpoliti, Giuseppe Governale.

I tillegg planla gruppen angrep mot norske diplomater i Midtøsten, og andre utsendinger, for å presse frem en løslatelse av Krekar, melder NBC News.

Politiadvokaten understreket at det er italienerne som har stått for etterforskningen av Krekars nettverk og den har pågått siden 2011. Men hvorfor bagatelliserer hun truslene mot norske mål og personer hvis hun ikke kjenner detaljene i etterforskningen? Er det av stolthet på etatens vegne? Føler PST seg gått i næringen? Har italienerne fått til noe som PST burde bidratt mer aktivt til? Har politiske hensyn diktert at PST har måttet ligge lavt?

Svarene får vi ikke umiddelbart, men det kan konstateres at det er et alvor over nyhetene fra Italia som har vært savnet fra den norske dekningen.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/italiensk-politi-ville-bruke-selvmordsaksjoner-for-aa-frigjoere-krekar/a/23559924/