Nytt

Mullah Krekar er mistenkt for å ha deltatt i finansiering av terror. Pengene er samlet inn i Sveits og sendt videre derfra. Fem etterforskere fra Sveits har vært i Oslo denne uken og avhørt Krekar i tre dager. Sju personer i Krekars «nettverk» er også avhørt som mistenkte.

I Sveits sitter to personer i varetekt. Dette er personer som Krekar har pleiet kontakt med.

Sveitsiske myndigheter skal i lengre tid ha mistenkt to arresterte personer for mulig finansiering av terror og pengeoverføringer til utlandet fra Sveits, blant annet gjennom det uformelle banksystemet hawala. Etterforskningen har ledet den sveitsiske påtalemyndigheten til Norge og mullah Krekar. Den mener Krekar skal ha hatt jevnlig kontakt med de to personene som nå sitter i varetekt i Sveits, blant annet gjennom utgivelse av skrifter og kontakt på nettsteder. De skal ha hatt telefonkontakt jevnlig. PST vil ikke bekrefte dette.

Kun Justisdepartementet og PST kjenner saken. Riksadvokaten, Økokrim og Oslo politidistrikt aner ingenting.

Saken har åpenbare politiske sider:

Hvordan kan Krekar være omgitt av et nettverk som pleier omgang med personer i Sveits som knyttes til terrorfinansiering? Hvordan kan han være i telefonisk og nettkontakt med suspekte personer, jevnlig og over tid?

Da den amerikanske dokumentaren Wanted tok opp Krekar-saken i sommer, forsikret utenriksminister Jonas Gahr Støre at PST og andre tjenester sørget for å passe på at Krekar ikke foretok seg noe. Derfor kunne nordmenn sove godt om natta. Regjeringen gjorde «begge deler»: ivaretok menneskerettighetene til Krekar, og sørget for at han var nøytralisert.

Sveits-saken kan vise seg å være en politsik bombe.

Krekar er erklært en sikkerhetsrisiko mot Norge av Høyesterett, som også har stadfestet at utvisningsvedtaket er gyldig.

Hvis sveitstiske myndigheter får hull på saken – overføringer innen hawala-systemet er vanskelig å dokumentere – kan Sveits be om utlevering. Det nevnes allerede som en konkret mulighet.

Krekars forsvarere er svært ordknappe. Selv vil han heller ikke si noe. Det kan tyde på at Krekars posisjon er svak. Han tåler ingen ny sak.

Det samme kan sies om regjeringen.

Mistenkt i sak om terrorfinansiering