Innenriks

Uttalelser fra PSTs analysesjef, Jon Fitje Hoffmann, i helgen er egnet til å vekke hevede øyenbryn. Fitje Hoffmann sa et demokrati som Frankrike må «tåle» et terrorangrep. Det var et merkelig defensivt utspill fra en sikkerhetspolitimann som er satt til å vokte landet. Det var som han på forhånd ville selge inn at det ikke var sikkert de kom til å lykkes.

– Demokratiet må tåle dette. Våre åpne, frie og demokratiske samfunn er sårbare, men må tåle det, sier Hoffmann til NRK.

Slik kan ikke en på ledernivå i PST uttale seg.

Spesielt ikke dagen etter et terrorangrep som rystet hele Europa. Å si at dette er noe vi må tåle, og at sikkerhetsmyndighetene ikke kan garantere vår sikkerhet, er å gjøre befolkningen motløs og spre defaitisme. Det er farlig langt i å spille på fiendens banehalvdel.

Jon Fitje Hoffmann mener slike angrep vil skje igjen, og kan skje i Norge.

– Vi kan ikke overvåke oss til trygghet. Det vil alltid vært risiko for at slike voldsaksjoner kan skje. Så vi må ikke ha noen illusjon om at vi kan sikre oss helt og i tillegg være borgere i et fritt samfunn, sier Hoffmann.

Tajik reagerte

Leder av justiskomiteen, Hadia Tajik, likte ikke det hun hørte. Hun reagerte på ordet «tåle», at vi skal tåle terror. Det skal vi da ikke. Vi skal bekjempe den så godt vi kan.

Tajik satt Fitje Hoffmann på plass.

– Det er ikke et ord jeg ønsker å bruke. Voldelig militant islamisme er skapt av mennesker, og det kan bekjempes av mennesker. Vi må forebygge og bekjempe dette med demokratiske midler, sier Tajik.

Tajik understreker at samfunnet ikke må la seg styre av terroristene som både vil ødelegge med vold, og ved å få land til å ødelegge seg selv i frykt.

– Kampen mot terror er vel så mye en kamp om verdier. Våre verdier er da sterkere og bedre enn terroristenes verdier. Rettsstaten er bedre enn voldshelvetet, demokratiet er bedre enn mannsdominans og undertrykkelse og ytringsfriheten er bedre enn frykt og knebling, sier Arbeiderparti-politikeren.

Det var befriende å høre Tajik reagere.

Stikker dypere

Men problemene i PST later til å stikke dypere enn én mann. Det kan nesten virke som det er en kultur på toppen som ikke henger med eller er på høyde med utviklingen.

Vi har rett før Paris og etterpå sett flere merkelige trekk:

Det første var da politiadvokat Signe Aalling lot pressen tolke seg dithen at PST ikke tar trusselen fra mullah Krekar og hans nettverk like alvorlig som italienerne.  PST kunne stanset medienes spekulasjoner, men gjorde det ikke. Hva synes samarbeidende tjenster om en slik oppførsel?

PST og Politidirektoratet så ingen grunn til å revurdere trusselvurderingen for Norges del etter Paris. Man har også oppført seg merkelig i saken om avvvæpning av politiet. Mandag bestemte Politidirektoratet at avvæpning utsettes til 1. desember, men det betyr ikke noen revurdering av trusselsituasjonen, heter det. Denne halvhjertetheten bekrefter inntrykket av en ledelse som ikke klarer å bestemme seg.

Det logiske ville vært å forlenge væpningen på ubestemt tid. Opinionen forventer det.

Statsminister Erna Solberg innkalte ikke regjeringen til krisemøte, slik mange andre regjeringer gjorde. David Cameron innkaller alltid Cobra-gruppen til møte. Solberg har nettopp fått Ingrid Haugland til staben som sikkerhetsansvarlig. Hun burde vite. Dette handler også om å vise befolkningen at man tar truslene alvorlig.

Selve sekvensen av hendelser: Først nyhetsoppslagene fra Italia om Krekar, PSTs devaluering av trusselen, så Paris og likevel manglende oppfølging fra norske myndigheter, – i sum ser dette merkelig ut.

Når man i tillegg har en PST-sjef som sier «dette må vi tåle» begynner begeret å bli fullt.

PST later til å ha et problem på toppen.

PST

PST mener at man må «tåle» terrorangrep!

http://www.nrk.no/norge/pst-mener-demokratiet-ma-tale-terror-1.12654238