Innenriks

Hamar Arbeiderblad mener at islam ikke på noen måte står i konflikt med vestlige verdier. Avisens leder mener det er terroristene forsøker å skape denne konflikten.

Det viktigste nå skal være å beholde våre varme hjerter. Det å gå til krig kan gi næring til de som ønsker å vise at det er vesten som invaderer muslimske land. Det vil si mer terror.

De på Hedmarken som leser denne lederen undrer seg muligens om godheten vi skal vise i bunn og grunn er underkastelsen?

Motstand mot innvandringspolitikken er uønsket, noe man stadig minnes på i Hamar Arbeiderblads artikler. Det daglige mantraet er at vi må vise godhet og være rause. Godhet praktiseres best med åpne grenser til våre demokratier.

Det ser ut som om islam skal være en viktig faktor for fremtidens frihet.

Rettigheter for homofili, kvinnefrigjøring, demokrati og humane straffer er de nye pilarene i islam?

Hva nå? Den franske president François Hollande lover krig og hevn. Det er forståelig, men hvordan skal han gjøre det? Dessverre er det fare for at en intensivert militær krig mot IS kan gi mer næring til de som ønsker å tegne et bilde at vestlige land som invaderer den muslimske verden. Fagdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Jon Fitje Hoffmann, sier til Aftenposten at det er umulig å verge seg mot terror i et åpent samfunn. Det er dessverre en viktig erkjennelse.
Terroristene vil det åpne, multietniske, demokratiske samfunn til livs. De ønsker dessuten å skape en forestilling om at vestlige verdier er i kamp med islam. De bør ikke lykkes. Dette må være grunnpilarer vi ikke oppgir når vi velger hvordan vi skal slå tilbake mot terroren. Vi skal ha kalde hjerner, men beholde våre varme hjerter.
h-a.no