Kommentar

Det nye året åpner dårlig. Det gamle sluttet med at terroren for alvor viste at den finnes midt iblant oss. Hva serverer mediene? Tomprat, desinformasjon og defaitisme.

Hvis dette var fordi det ikke finnes andre muligheter, kunne man unnskyldt dem. Men det er jo ikke tilfelle. Våre samfunn er ikke bare rike, men også ressurssterke, på mennesker og institusjoner. Vesten har bare brukt en brøkdel av sine ressurser. Det sies at vi ikke må gjøre det fordi det vil forandre våre samfunn, men våre samfunn er forandret. Skal vi vente til de blir ødelagt?

Defaitismen kom klart til uttrykk i VGs leder på årets siste dag: Terror kan avverges. Hvordan, ifølge VGs hode?

Jo, ved at terroristene ikke vinner frem, ikke får oss til å bli fryktsomme. Da har de vunnet. Dette er blitt det nye mantraet. Det passer i et samfunn som det israelske som er totalt mobilisert. Men ikke i et liberalt, åpent samfunn som knapt har brukt sine ressurser.

Både Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen og Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt har vært krystallklare på at terroristene ikke skal lykkes med å endre våre åpne og liberale nordiske samfunn. Dette er vi enig i. Det vil være en stor seier for ekstremistene, og et uakseptabelt tap for oss, dersom vi begynner å kaste vrak på våre hevdvunne idealer for hvordan våre samfunn skal organiseres.

Men våre samfunn er endret. Både terroren og muslimenes tilstedeværelse i Europa har endret Europa til det ugjenkjennelige. Vi lever ikke lenger i et åpent, liberalt samfunn slik som før. Vi lever i et åpent, liberalt samfunn hvor noen utnytter åpenheten til å undergrave dette samfunnet. Deler av venstresiden har gjort det i lang tid. Nå har vi fått en stor befolkningsgruppe som står på siden av samfunnet og ikke anerkjenner dets verdier. En god del av den liberale eliten slåss for at de skal ha rett til å praktisere «sine» verdier, jfr. LOs nestleder og medlem av Aps integreringsutvalg Gerd Kristiansen, som syntes det var «helt topp» at muslimske jenter møttes i Islamic Cultural Center på Grønland i Oslo for å øve seg i å gå med niqab offentlig.

Fornuftige folk forstår at det er en sammenheng mellom denne ekstremismen og de voldelige. De ønsker derfor å sende et tydelig signal og innføre forbud. Men de liksom-liberale vil ikke det. De forsvarer retten til ekstremisme og kaller det frihet.

Hensikten med terroren er ikke å slå oss med frykt. Den er det handlingen er et uttrykk for: krig. Når man tenker å gå inn i Jyllands-Posten/Politikens hus for å drepe flest mulig, er hensikten å drepe flest mulig. Som i krig. Det samme ønsket Stockholms-bomberen.

Dette enkle faktum underslår den liksom-liberale eliten ved å snakke om ETA. Men ETA ønsket aldri å drepe flest mulig. Den førte krig mot den spanske staten, ikke mot det spanske folk. Likevel var dens handlinger grusomme nok til at den fikk hele folket mot seg. Det samme kommer de muslimske terroristene til å oppnå. De kommer til å vende folket mot muslimene, og det er også deres hensikt. De ønsker å starte religionskrig. Det er åpenbart for alle med øyne i hodet.

Derfor er oppgaven å forhindre, nær sagt for enhver pris, at terroristene lykkes. Det kan bare skje med omfattende kontrollsystemer. Det åpne, liberale samfunn basert på tillit er en saga blott. Det eksisterer ikke lenger. For hvert avslørte terrorforsøk synker tilliten.

Prisen for å bevare vår bevegelsesfrihet, både fysisk og virtuelt, er å oppgi friheten til å være anonym. Derfor var det helt legitimt av justisminister Knut Storberget å trekke frem Datalagringsdirektivet etter Stockholmsbomberen. Men det er bare en liten bit i et puslespill som er mye større.

Myndighetene må ta på seg den upopulære oppgaven å fortelle muslimene at for deres egen sikkerhets skyld må vi kontrollere dere litt bedre enn andre, men alle vil bli underlagt kontroll. Det vil skje med enkle midler, biometri, ID, brikker i biler, telefoner, datamaskiner som registrerer hvem som bruker hva til enhver tid. Dette er ikke 1984, men det er prisen for å unngå ekstrem polarisering og oppløsning av det sivile samfunn.

VG og liksom-liberalerne satser på at PST og PET og Säpo skal redde oss fra ekstremistene. Det er en umulig oppgave med den politikken som føres idag. Man tillater og endog oppmuntrerer de samme tendensene som skaper terror.

Vestlige samfunn har ufattelige ressurser, men bruker dem ikke. Teknologi er bare et verktøy. Hvordan kontrolltiltak skal underlegges demokratisk kontroll, er et kjernepunkt. Imens går tiden. Den arbeider mot oss, fordi liksom-liberalerne sitter med hendene i fanget.

Meningsmålinger viser at folk flest vil ha kontroll hvis det kan gi dem trygghet. Trygghet skaper ikke tillit automatisk, men er en viktig forutsetning. Hvis muslimene gikk med på og forsto kontrollen, ville de signalisere til resten av befolkningen at de er interessert i fred. Det er første skritt til reell fred.

At medier som VG og NRK ikke en gang er i nærheten av å se sammenhengene og hva som skal til, er en svært dårlig start på det nye året. Vi andre får forsøke å lage en opinion. Det er bunnfalskt at det ikke finnes noen måte å sikre samfunnet på. Alt begynner med å erkjenne at løsninger finnes.

Les også

-
-
-
-
-

Les også