Det finnes et likhetspunkt mellom Stålsett-utvalget og debatten om norsk kultur: den dominerende part tror den kan betrakte Norge og norsk kultur fra utsiden. De inntar tilskuerens posisjon. Deres forhold til egen kultur minner om forholdet til tro: den som kun betrakter tro fra utsiden og tror han kan vurdere den objektivt fordi han er […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-