Jan Olav Johannesen har en lang karriere som prest bak seg.

Oslomannen tok sin utdannelse på Grefsen gymnas, Kristelig gymnasium og ved Det teologiske menighetsfakultet, som byttet navn til MF vitenskapelig høyskole i 2018.

Johannesen var ferdig utdannet prest i 1977 og begynte som ungdomsprest ved KFUK KFUM Stavanger, Ynglingen, som er en kristen barne- og ungdomsforening tilsluttet Norges KFUK-KFUM.

Han ble så sjømannsprest, hvor han var i Singapore, New York og i Antwerpen på -80 tallet.

Så begynte årene i næringslivet hvor Johannessen var innom bedrifter som Heidrick & Struggles, Personal Utvelgelse, PA Consulting, og Ajilon Executive Search, før han igjen begynte i Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet.

Jan Olav Johannesen her som sjømannsprest under en påskegudstjeneste i Pattaya, Thailand. Foto: Svein Andresen

Han var innom Nord-Afrika, Midtøsten og Sør-Asia før han ble pensjonist.

Document tok en liten prat med den tidligere sjømannspresten om hvordan han ser på kristendommens plass i dagens Norge

– Hva er det viktigste for deg i julen?

– En frelser er oss født i dag- I julen møtes himmel og jord. Det gir fremtid og håp. Være sammen med familie og venner.

– Hvordan synes du den kristne kulturarven blir ivaretatt i Norge?

– Vi må bli flinkere til å løfte fram våre kristne verdier. Kristendommen er en sentral del av vår kulturarv, og kunnskap om kristendommen er en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og vår historie. Jeg tror at kjennskap til egne røtter gjør oss tryggere og mer åpne i møte med mennesker med en annen tro og kulturbakgrunn.

Ingen tar skade av å lære mer om våre røtter.

– Er det riktig å ta hensyn til andre religioner på skoler i Norge, slik at kristne tradisjoner ikke lenger har en fremtredende rolle?

– Jeg ønsker at Norge skal være et livssynsåpent samfunn hvor mennesker blir akseptert og respektert uansett tro og livssyn. Trosfriheten i Norge og internasjonalt må beskyttes. Jeg tror det er viktig at vi har et inkluderende religionsfag i skolen som gir rom for diskusjon og refleksjon. Vi må ta hensyn til andre religioner i Norge, men ikke slik at kristne verdier forsvinner.  Religionsfrihet må gjelde oss alle.

Vi har en lang kristen kulturarv. Den må vi løfte frem, ikke gjemme bort!  Kjenner vi røttene våre, er vi også trygge i møte med nye mennesker og nye kulturer.

Den kristne kulturarven har gitt oss idealer som likeverd, frihet, ansvar for seg selv og for hverandre, nestekjærlighet og tilgivelse og respekt for naturen. Vår kristne kulturarv har formet holdninger, verdier og normer som er rådende i dagens samfunn

– Hvordan opplever du dagens Norge, hvor kristendommen ikke lenger har en viktig rolle?

– Jeg tror kristendommen fortsatt spiller en viktig rolle i Norge.

– Hvordan ser du på situasjoner hvor korset er provoserende for muslimer og humanetikere, og de vil ha det tatt ned fra kirker?

– Jeg kjenner bare til uttalelser fra humanetisk forbund. Trist utvikling. Det å beskytte den enkeltes tros- og livssynsfrihet, og respektere de ulike tros- og livssynssamfunnenes egenart og rett til selvbestemmelse er viktig.

– Bør andre religioner få like stor plass i Norge som kristendommen?

– Jeg synes det er riktig at Den norske kirke fortsatt skal ha en særstilling i det norske samfunnet.

Jan Olav Johannessen lever nå et liv som pensjonist sammen med sin kone gjennom mange år, Tone Elisabeth Brenne Johannessen. Foto: Privat

– Det første bud sier klart og tydelig at man ikke skal ha andre guder. Hvorfor er da den norske kirke så opptatt av å gi plass til islam?

– I Norge bor det mange muslimer. Ønsker vi å ha livssynsfrihet bør vi gi andre den samme rettighet.  Gud er far til alle og elsker alle – Jesus er menneskenes frelser.

– Betlehem er viktig i kristendommen som Jesu fødested. Hvordan ser du på at andelen kristne i byen blir stadig færre, og at andelen muslimer bare øker?

– Bethlehem er viktig også i muslimenes trosutøvelse.  Antallet beskriver først og fremst at muslimene er flere og øker raskere i antall enn oss kristne. Vi må uansett kunne leve sammen.

– Hvordan feirer du jul?

– Vi har en tradisjonell julefeiring i familien, hvor liten og stor samles til julemiddag, god mat og drikke. Og senere pakker. Vi synes og det er viktig med julegaver til frivillige organisasjoner og barnehjem vi støtter. Ofte har vi gått til kirken – til julegudstjeneste.

– Hvis du fikk bestemme en ting, hva ville det være?

– FRED PÅ JORD!
Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli «Mesteren og Margarita».

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!


 

Kjøp julegavene fra Document!

 

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.