I 2030 er det 1000 år siden Olav den hellige falt på Stiklestad, men den nasjonale komiteen for jubileet vil ikke at Norge skal feire tusen år som kristen nasjon, men «Norge i tusen år». Organisasjonen Kristningsjubileet 2030 vil ta tilbake kulturarven. Torsdag 28. september deltok de på lesermøtet arrangert av Document i Vikingskipet på Hamar.

Tema for lesermøtet var: «2030 – Vi skal feire kristningen av Norge! Kristenlivet i Hamar gjennom 1000 år!» Som blant annet tok for seg det mange mener er en regelrett avkristning av kristningsjubileet i 2030. Ikke minst organisasjonen Kristningsjubileet 2030.

Det kommende tusenårsjubileet om syv år har egen nettside, og den åpner med en grei oppsummering av historien:

Tusen år som kristen nasjon

«Slaget på Stiklestad i 1030 er en av de mest symbolsterke hendelsene i norsk historie. Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende betydning for fremveksten av det norske riket politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt. Konsekvensene utgjør en nasjonal og internasjonal arv som det norske samfunnet fortsatt bygger på. Olav ble raskt etter sin død forvandlet til det fremste symbolet for både kongemakt og kirke og etter hvert også for det norske riket. Dette resulterte blant annet i at Olav fikk tilnavnet Norges evige konge. I dag er det tusenårige båndet mellom Olav og Norge tydeligst i riksvåpenet, som Norge har hatt siden 1280-tallet: den norske løven holder Olavs martyrøks.»

Deretter konkluderes det med at: «Nasjonaljubileet 2030 kan dermed feire at Norge har bestått som rike i tusen år.»

Ingenting om at Olavs fall i 1030 ble det symbolske startpunkt for tusen år som kristen nasjon. Den kulturarven nevnes i grunnen ikke videre. Isteden er det mye om mangfold, bærekraft og om å se fremover. Om å skape det nye Norge. Ikke feire det vi er.

Jubileet er avkristnet

Programmet var så ullent i forhold til den historien og kristne arven som bærer nasjonen Norge, mente Arnhild Gjendem og Åse Næss, at de bad om et møte med ansvarlige for jubileet. I sommer fikk de møte Borghild Lundeby, prosjektleder for Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), og Inge Torset, kirkefagsjef ved Nidaros bispedømme. Da fikk de bekreftet svart på hvitt at tusenårsjubileet er avkristnet.

Borghild Lundeby, prosjektleder for Nasjonaljubileet 2030. Profilbilde, skjermdump fra Facebook.

I referatet etter møtet påpekte prosjektleder Borghild Lundeby og Inge Torset at Olavsarven ikke bare er den kristne arven etter Olav den hellige, men noe langt mer:

«Det er derfor riktig i vårt multikulturelle samfunn med stort mangfold å la også alle religioner få slippe til. Slik vil Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR kunne oppleves relevant for mange, og danne grunnlaget for en samtale om hva Norge har vært, er og skal/bør være.»

Og konklusjonen:

«Det ble klart for begge parter at programskissen til «Å FEIRE KRISTNINGEN AV NORGE» er uforenlig med verdigrunnlaget i «Jubileumsplattform 2030». Det er derfor enighet om at «Å FEIRE KRISTNINGEN AV NORGE» ikke blir en del av Nasjonaljubileet 2030 – «NORGE I TUSEN ÅR» men gjennomfører sine arrangement på selvstendig grunnlag.

Tar hensyn til muslimer og hinduer

– Vi fikk høre at det var naturlig at 900-årsjubileet i 1930 var en feiring av 900 år som kristen nasjon, siden Norge da var monokulturelt, men ettersom det nå har kommet muslimer og andre religioner til Norge, så er det ikke lenger mulig, sa Inge Torset, tidligere prost i Nidarosdomen. Det er ganske oppsiktsvekkende at fordi det har kommet innvandrere til Norge, så kan vi ikke feire vår egen historie, kultur og religion, sier Arnhild Gjendem.

Gjendem og Næss tok i møtet til orde for at det bør være en kristen feiring, men der alle inviteres inn. Ettersom kristentroen har spilt en så avgjørende og positiv rolle i vår historie og at Olav Haraldssons liv og gjerning er så tydelig knyttet opp mot den.

– Men Stiklestad er symboltungt for to ting: Kristningen og rikssamlingen. Da kan en ikke holde kristningen utenfor sitt eget jubileum, sier Arnhild Gjendem

Hun har sammen med likesinnede nå startet en egen organisasjon for jubileet, som hun håper skal bli en protestbevegelse. Slik at Norge skal få et jubileum som feirer den historien og de verdier som skal og bør feires i 2030. Det vil si «Kristningsjubileet 2030».

Organisasjonen Kristningsjubileet 2030 var på Stiklestad ved olsok. Her forsøkes dialog med Herborg Finnset, biskop i Nidaros. t.h. Arnhild Gjerndem, f.v. Inger Johanne Jedida Aanje og Heidi Gilhuus Johansen. Foto: Bente Haarstad

– Det begynte med en facebookgruppe i sommer, og nå har vi akkurat etablert en egen medlemsorganisasjon. Men før det var vi en håndfull som dro til årets olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad sist i juli. Iført egne, oransje jakker for å synes. Brosjyrer hadde vi også med, sier Arnhild Gjendem.

Brosjyrer og protestskriv til Toppe

Der står det blant annet at kristningen var forutsetningen for statsdannelsen, at vikingene sluttet å herje og drepe i møtet med kristendommen, at Norge gikk fra voldssamfunn til rettssamfunn, og at Kristenretten fra Moster i 1024 bygger på De ti bud. At Norge ikke ble kristnet ved vold, og at vi etter tusen år fortsatt har en kristen grunnlov: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.»

For å nevne noe.

På Stiklestad delte de ut et eget brev direkte til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Hun er også regjeringens tro- og livssynsminister og var på Stiklestad for å åpne Spelet om Heilag Olav, og for å samtale med årets Olavsprofil, kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum (t.v.) er Stiklestadprofil 2023. Hun representerer Åpen folkekirke, og Raaum har som kirkerådsleder markert seg spesielt i arbeid for mangfold og skeives rettigheter. I 2022 bidro hun ved Olsokutstillingen Queer Spirit, arrangert av Pride Art. Kjersti Toppe (Sp) har ansvaret for Nasjonaljubileet 2030 på vegne av regjeringen. Foto: Bente Haarstad

Brevets innledning var noe krasst: «Kjersti Toppe svikter folket sitt, kulturen og historien ved å tie om den mest vesentlige livsåren i Norges historie», står det.

– Den nasjonale komiteen ledet av Borghild Lundeby har jobbet med jubileets forberedelser i 15 år, og konkluderer med at man i 2030 ikke skal feire kristningen og tusen års kristen historie. Så oppnevner Toppe en ny jubileumskomite, ledet av en muslim, sier en fortørnet Arnhild Gjendem. Og videre:

Jubileet ledes av muslim

– Stortingspresident Masud Gharahkhani er tydelig på at han er muslim, og muslimer bekjenner shahada. Det vil si at de mener det finnes ingen gud uten Allah. Han som skal lede komiteen for kristningsjubileet bekjenner altså at vår kristne Gud ikke finnes, og dermed at vår flotte, kristne frihetskultur bygger på en løgn. Snakk om å forakte eget folk, kultur og historie, sier Gjendem, som også skrev det samme i brevet til Toppe, og som også delte ut det samme brevet til Gharahkhani, da de traff ham på Olavsfest i Trondheim, der den muslimske stortingspresidenten var æresgjest og sto for åpningen av festivalen.

Da spørs det om ikke myndighetene vil at tusenårsjubileet i 2030 (og alle småjubileene før den tid) skal følge i sporene til Olavsfestivalen i Trondheim, og blir feiring av islamsk og fremmedkulturelt mangfold, heller enn av den kristne arven etter vår nasjonalhelgen?

Medlemmene av Kristningsjubileet 2030 forteller at de møtte utallige prominente personer inkludert prester og biskoper under sin kampanje i Trøndelag, men at responsen var så som så. Presteskap og politikere tok imot, uten å være spesielt opptatt av dialog.

– Det rare var at pressen heller ikke var opptatt av hva vi ville, selv om det krydde av journalister både i Stiklestad og ikke minst i Trondheim. Verken VG, Aftenposten, NRK eller de andre syntes å bry seg om å finne ut hva vi ville, eller hva slags budskap vi hadde, selv om vi var meget synlig til stede i våre oransje jakker med budskap på ryggen.

– Jeg så dere var omtalt i Adresseavisen, i forbindelse med at dere gikk sammen med det store pilegrimsfølge inn mot Nidarosdomen på åpningsdagen. De beskrev det som om dere var en helt vanlig venninnegjeng på helt vanlig utflukt i Trondheim? Blir dere ufarliggjort når budskapet blir oversett på den måten.

Vil ikke løfte frem kristendommen?

– Ikke så godt å si, men det aller verste synes jeg at ingen presse spurte hva vi drev med. Ikke engang da vi egenhendig overleverte budskapet til preses Olav Fykse Tveit. Det var bare så vidt han ville ta imot brosjyren vår forresten.

Gjendem sier at det er som om pressen ikke vil ha noe av at kristendommen løftes frem på en positiv måte, men er det sjanse til svartmaling, da skal du se det blir sjanse for innslag i Dagsrevyen.

– Jeg leste en sak i Aftenpostens spalte for unge, skrevet av en norsk jente på 16 år. Hun roste den islamske eid-feiringen opp i skyene, og la samtidig til: «Mens vi i Norge har ingenting». Sånn går det når skolene i årevis har gitt et vrengebilde av vår kristne kulturarv, om de i det hele tatt får lære noe. Norsk ungdom kjenner ikke norske salmer, ikke Bibelen, ikke engang Fader Vår. Tusenårsjubileet bør brukes til å løfte frem vår fantastiske, kristne kulturskatt. Ikke bytte den ut med noe annet, sier Gjendem.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.