Vikarprest Heidi Andersen holdt en 17-mai-preken i Leiranger i Steigen hvor hun forsvarte den kristne kulturarven på en direkte måte. Noen uttrykk hun brukte falt enkelte tungt for brystet. Men biskopen støtter henne og responsen har vært stor.

Andersen snakket om den kristne kjernen i kulturarven, og advarte mot relativiserende tendenser.

Den som ønsker å tilhøre Gud, skal få oppleve Guds velsignelse og beskyttelse, og at «hans trofasthet varer fra slekt til slekt», forkynte Andersen. Videre utla hun dette som noe som også gjelder på nasjonsnivå, og gav i den forbindelse uttrykk for en dyp takknemlighet til våre forfedre som har holdt kristendommen i hevd i det norske samfunn. Denne arv, og velsignelsen som følger med den, er nå truet av forsøket på å etablere et såkalt livssynsnøytralt samfunn, hevdet Andersen. I denne forbindelse advarte hun mot det hun betegnet som forurensende krefter på både åndelig og materielt plan.

Det var nok uttrykket «forurensende» og den indirekte henvisningen til islam som ble oppfattet som støtende.

Jeg er sikker på, at hvis våre tippoldeforeldre ble spurt om hva som er den største trusselen for deres tippoldebarn, ville de sagt «forurensning». Fysisk i form av giftstoffer, åndelig ved at kristen tro og levemåte ikke lenger skal prioriteres. Alle religioner, alle stemmer skal likestilles, også de som har som program å ta livet av de som ønsker å gå over til en annen religion. Ser du perspektivene? sa Andersen i sin preken.

To medlemmer av 17.mai-komitèen skrev til menighetsrådet og anklaget vikarpresten for fremmedfiendtlighet og rasisme. Men saken hadde ikke vært behandlet i komitèen som sådan, og dermed var debatten igang.

En muslimsk familie i Steigen følte seg støtt.

Muslimen Saredo Persen, som er fra Somalia, føler seg derimot støtt av at presten brukte begrepet åndelig forurensing om religioner og verdisyn som utøves og får innpass i det norske samfunnet.
– Jeg og min familie føler oss både såret, ærekrenket og fornærmet av det som ble sagt i kirken 17. mai. Heidi Andersen bidrar til å skape konflikter. Det som har skjedd er spesielt ille for ungene våre som går på skole i Steigen, sier Persen til Avisa Nordland.

Andersen sier at kritikken overhodet ikke forholder seg til det som er hennes hovedanliggende: den kristne siden av den nasjonale tradisjonen. Man kan da beklage at hun brukte et uttrykk som måtte provosere og dermed avledet debatten.

Vikarpresten har nemlig fått enorm respons på prekenen. Også biskopen støtter hennes rett til å fremføre et slikt budskap.

Andersen har mottatt massiv støtte for innholdet i prekenen og setter spørsmålstegn ved hvem disse «mange» er som har reagert negativt. Rett etter gudstjenesten kom flere og tok henne i hånden og takket henne for innholdet. Andersen forteller til Norge IDAG at hun i de siste dagene, etter at saken er blitt kjent i lokalmediene, har mottatt den reneste telefonstorm fra mennesker som ønsker å uttrykke sin støtte, og som mener at prekenen behandlet et viktig anliggende i vår tid.

Biskopen i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen, er kjent med debatten og kritikken som er kommet mot Andersen, men finner ingenting kritikkverdig i prekenen.
– Det må være stor grad av takhøyde i Den norske kirke. Det må være romslighet for ulike ståsteder, innfallsvinkler og meninger om livet og samfunnet. Jeg ser ingen grunn til å kritisere talen eller presten på noe vis, understreker han overfor Avisa Nordland.

Vikarpresten mener at både kristne og kirken er altfor tause både om det som skjer i vårt eget samfunn, og med kristne i den muslimske verden. Hun utfordrer til større engasjement og kritiserer unnfallenheten. Da sitter ørene på stilk og hvert ord veies på gullvekt.

Talte om kristen kulturarv – anklages for rasisme

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂