Jeg var sikkert ikke alene om å le da styreleder og redaktør i TV Visjon Norge, Jan Hanvold ble intervjuet på Dagsrevyen 10.03. En undrende Viggo Johansen møtte en mann med sinnssyk sjarm som kan ta pusten fra de fleste.

Jan Hanvold

Mindre sjarmert blir man av Vårt Lands oppfølging av saken rundt Hanvold. Grunnen til at Hanvold var i Dagsrevyen var at den nigerianske pastoren Bayo Oniwinde i et innslag på TV Visjon Norge hadde bedt om store pengegaver og samtidig sagt at Herrens velsignelse vil komme over giveren og hans familie. Saken ble omtalt i Dagen allerede i januar, men det var først da Dagsrevyen viste innslaget at det ble fart på sakene.

Jan Hanvold er blitt intervjuet i aviser og portrettert i Lørdagsrevyen etter det første oppslaget. I lørdagsportrettet uttalte Hanvold det utålelige. Han har lyktes med det umulige – helt uten pressestøtte, reklame eller lisenspenger går kanalen TV Visjon Norge på lufta 24/7. Kanalen har 60 ansatte, hvorav to er ansatt på full lønn for å be.

-Jeg pleier å si at Peter gikk på vannet, men jeg går på lufta – og det er like umulig.

Vårt Land er etter eget utsagn, en politisk fri og uavhengig kristen dagsavis. Denne avisen i samarbeid med offentlig ansatte teologer har vært særlig aktive i kritikken mot Hanvold. At TV Visjon Norges pengemas kan virke påtrengende, er et faktum, men å angripe dette slik Vårt land gjør er direkte usmakelig. Avisen skriver 13.03. at Hanvold

Benytter anledningen til å gjenta ett av sine favorittutsagn, nemlig at Vårt land får statsstøtte.

-Vi er ikke så privilegerte at vi kan hente inn 42 millioner kroner i pressestøtte i året.

Avisen Vårt Land som jeg vil påstå er Den korrekte norske kirke, dens prester og dens biskopers talerør, bør minnes om at den ikke behøver å be noen om pengestøtte. Vi må alle pent betale for Vårt Land gjennom skatteseddelen. En slik avis bør trå varsomt i møte med medier som må klare seg helt uten statlige tilskudd. Istedenfor å trø varsomt har Vårt Lands redaksjon forsøkt å stille Hanvold til veggs i flere artikler. Avisen har til og med vært på BI og har i minst to artikler (11.og 12.03) referert til juridisk ekspertise ved BI og skrevet om at Visjon Norges praksis kan være brudd på Markedsføringsloven.

-En juridisk ekspert på BI mener det dere driver med kan være brudd på markedsføringsloven. Argumentasjonen er at dere driver med villedende markedsføring, fordi dere ikke kan dokumentere det dere lover. Har du tatt høyde for dette?

Hanvold svarer i beste pastor-stil.

-Da får denne eksperten gå til Jesus. Det er ikke jeg som lover velsignelser, det er det Gud som gjør.

Hanvold fortsetter med å vise til ulike Bibel-vers som sier noe om velsignelser for den som gir, men presiserer at frelse ikke kan kjøpes.

-…Gud registrerer at folk gir til Hans rike ved å bidra i samfunnet. Men det er noe annet enn å kjøpe frelse, pastor Bayo har aldri sagt det.

Kan kritikken mot Hanvold handle om noe annet enn påståtte sammenhenger mellom gaver og velsignelse? TV Visjon Norge har i alle år snakket om pengegaver på innpust og velsignelse på utpust. Dette er ikke noe nytt. Det er derfor nærliggende å tro at kritikken som nylig er kommet mot Hanvold og hans miljø handler om noe annet. Kanskje handler det om noe så prosaisk som makt, nærmere bestemt medie- og definisjonsmakt?

Miljøet rundt TV Visjon Norge, avisen Norge i dag (som er fratatt all pressestøtte) og organisasjonen Kristenfolket står bak arrangementet Oslo Symposium som nylig er gått av stabelen. Dette er et arrangement med mange kjente foredragsholdere og som har flere hundre besøkende. Det er kanskje dette som er så provoserende for prester og andre i de korrekte, kristne kretser at de skriver innlegg og engasjerer seg i kritikken av symposiet. Vårt Land har 21.03.valgt å bruke en helside med kritikk av Oslo Symposium.

Kulturarbeider, han startet Norges første multireligiøse kulturfestival i 2008, og sokneprest Ivar Skippervold skriver i innlegget: De stjeler min identitet, om bevegelsen Kristenfolket som stjeler hans identitet. Forresten, hvordan våger en prest i Den norske kirke som arbeider for multireligiøsitet å snakke om identitetstyveri?

-Lederen Bjarte Ystebø sier til Vårt Land 19. mars at «man kan ikke oppriktig mene at det ikke handler om islam når man roper Allahhu akbar og dreper».

Jeg er enig. Det handler om islam, men det handler om det ekstreme islam. Om de som bruker religionen til å legalisere politiske synspunkter. Om de som stjeler begrepet islam slik at ikke-muslimer tror at de ekstreme representerer synspunkter til alle muslimer.
Slikt tjuveri minner meg om de som i vårt land prøver å stjele min kristne identitet. De kan få folk til å tro at jeg støtter bevegelsen Kristenfolket når jeg kaller meg kristen.

Anne Hege Grung ved teologisk Fakultet i Oslo har skrevet om Sylvi Listhaug (Frp) og hennes tale på symposiet – som for øvrig ble kommentert i Vårt Land 20.03.

-Hun sikter altså sannsynligvis til islam når hun sier «religion» i talen sin. På bakgrunn av talen kan vi altså si at hun mener feminister er materielt grådige, egoistiske og ikke-religiøse (i hvert fall ikke muslimer), og islam blir indirekte koblet til «tvang og undertrykkelse» for kvinner.
(…)
Islam og muslimer er av en del høyreorienterte kristne miljøer blitt konstruert som hovedfienden, og muslimer tegnet som en trussel både mot den norske velferdsstaten, som en terrortrussel, og som en trussel mot likestilling mellom menn og kvinner. Kompleksiteten forsvinner i disse forestillingene, som preges av ekstrem gruppetenkning og en bestemt identitetspolitisk diskurs.

 

Vårt Land og Den norske kirke ser at til tross for avkristningen, så finnes det ennå vitale kristne stemmer i Norge. Den norske avkristnede kirken hvis hovedsaker later til å være miljø, homseekteskap samt kvinnelige og skeive prester, har ikke appell blant store deler av kristen-Norge. Det finnes en lavkirkelig bevegelse i Norge som ikke lenger er forvist til bedehusene på Vestlandet. Bevegelsen skulle vært død og utradert, fordi det ikke skal være mulig å drive en avis og en TV-kanal og arrangere Oslo Symposium uten store statlige overføringer, men så går det altså an! Ikke rart dette er utålelig for de politisk korrekte. Et todagers symposium, en avis og en TV-kanal som snakker sant om islam og er pro- Israel – det er ikke til å holde ut.

Det er neppe av hensyn til dem som gir pengegaver man nå kritiserer TV Visjon Norge, men heller fordi man begynner å se at dette kristne grasrotmiljøet har muskler. I dette landet skal man pent gå på linje innenfor de vedtatte sannheters meningskorridor – en korridor hvis bredde smalner.

Når elitene innen politikk, medier, akademia og kirken bruker så mye energi på at nordmenn skal opptre rytmisk, er TV Visjon Norge hver eneste time i døgnet en ubehagelig påminnelse om at oppdraget ikke er fullført.