En alvorlig Jeanette Platou ser rett inn i kameraet. Hun har noe viktig å si om TV-predikanten Jan Hanvold:

På TV-kanalen Visjon Norge (VN) så lover han mirakler, helbredelse og fremgang i livet, men Guds velsignelse har en prislapp. Hundre millioner kroner er det Hanvolds selskaper får hvert år i gaver fra minstepensjonister, uføretrygdede og andre tilhengere.

Slik startet tirsdagens  NRK Brennpunkt.

Brennpunkt var en reise i predikantens pengeliv. Programmet gikk tilbake til 1980-tallet for å vise noen merkelige, men helt uskyldige sitater fra Hanvold om at døde skal våkne på Jordal Amfi, og at Gud vil at vi skal ha suksess.

For et kvart århundre siden ble Hanvold slått konkurs, og ble dømt til 120 dagers fengsel, hvorav 45 ubetinget. Han fikk dessuten to års forbud mot å drive forretningsvirksomhet. Hanvold er ikke senere blitt dømt eller tiltalt, men hele Brennpunkt var en eneste lang mistenkeliggjøring av Hanvolds virksomheter. Journalist Bjørn Olav Nordahl trykket på og trykket på, men pastoren gjentok gang på gang at han ikke gjør noe ulovlig. Det må man tro han på, for hadde Brennpunkt-redaksjonen funnet noe som kunne tyde på økonomisk utroskap, vil jeg anta det kom med i programmet. Hva med etikken, undret Nordahl. Men hva med NRKs egen etikk?

I programmet gjøres en ordinær husleieøkning til noe mistenkelig. Det handler om et bygg som et eiendomsselskap kjøper for 37 millioner kroner og leier ut for 2,7 millioner i året. Kjøpet ble gjort i 2007. I Brennpunkt får man inntrykk av at Hanvold sitter på alle sider av bordet og beriker seg selv gjennom eiendomsselskapet.

Frem til da hadde VN leid dette bygget for 350 000 kroner i året. Men nå ble det skrevet en ny leieavtale. I den nye avtalen ble husleien økt til 2,7 millioner kroner pr år. Altså mer enn sju ganger så mye som tidligere.

For det første nevnte ikke NRK at Hanvold sammen med sin kone eier mindre enn en femdel av eiendomsselskapet Øvre Eikervei 126 AS som ble omtalt i programmet. For det andre fikk seerne inntrykk av at eiendomsselskapet satte den nye leien til blodpris som ikke hører hjemme noe sted. Saken er imidlertid at den hører hjemme. Utleieselskaper overlever selvsagt av å ha en avkastning. Den kalles i bransjen for yield. Det er å sammenligne med renter. Brutto yield er den prosentvise avkastningen årlig utleie gir av kjøpesummen. Netto yield er avkastningen etter at drifts- og vedlikeholdskostnader er trukket fra leieinntektene.

Leien på 2,7 millioner var helt normal, sett i lys av eiendommens anskaffelsesverdi på 37 millioner kroner. En årlig leie på 2,7 millioner gir en brutto yield (avkastning) på 7, 3 % og da er ikke direkte eiendomskostnader (ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader) tatt med. Den netto yield som følger av dette, kan ikke beregnes uten tallmaterialet, men den ligger normalt minst 0,5 til 1 % lavere enn brutto yield. Sammenlignet med andre eiendomsselskap, så gir 2,7 millioner i året et helt normalt leienivå for en eiendom omsatt i 2007 for 37 millioner kroner. Man må kanskje være NRK-ansatt og få lønn, produksjonsmidler og husleie betalt gjennom NRK-lisensen for ikke å skjønne dette.

Både i forhåndsomtalen og i programmet ble det gjort et nummer av at Hanvold og VN har samlet inn en milliard kroner i løpet av de siste 15 årene. I samme periode har NRK «samlet inn» 62 ganger så mye; 62 milliarder kroner! Minstepensjonister og uføretrygdede må også pent betale NRK-lisensen sin. De har ikke noe valg! Minstepensjonister og uføretrygdede som gir til VN derimot, de har et valg! Så kan det godt hende at noen føler et utilbørlig press med all tiggingen og pengemaset fra VN, men VN sender ikke ut faktura med trusler om å stenge TV-apparatet om minstepensjonisten ikke betaler. Det er det som er saken. VN og avisen «Norge I Dag» som også ble omtalt i programmet, får ikke ei krone i pressestøtte. Skal de overleve, må de hente penger fra andre steder enn statskasse og lisens.

NRK som tar inn milliarder i lisenspenger hvert år, bør fare stille i dørene hva angår tigging av penger for å drive TV. På Marienlyst ligger de privilegertes reir. Her mottar man andres penger – uten å tigge. Det samme gjelder aviser som mottar pressestøtte. Noen aviser får titalls millioner i pressestøtte – andre får ingenting. NRK og enkelte aviser holdes i live ved hjelp av penger via statsbudsjett og lisensfaktura. Den blå regjeringen har forsøkt å kutte i pressestøtten, men det har vist seg umulig fordi sosialistene får støtte fra KrF og Venstre. Dermed kan aviser som Klassekampen, Vårt Land og Dagsavisen fortsette å suge titalls millioner kroner fra statskassen. Og de rødgrønne politikerne kan fortsatt forvente positiv omtale fra sine klakører i pressen. Sjefsredaktør i «Norge I Dag», Finn Jarle Sæles ord oppsummerer en følelse mange bærer på.

-Det er ikke lett for dem som står helt alene om å være kritisk til sosialismen rent teoretisk og ideologisk.

Den kristne avisen «Norge I Dag» nektes pressestøtte. Uttalelser fra politisk kommentator i avisen, Trine Overå Hansen forklarer kanskje avslaget:

-Det blir sagt mye at islam er fredens religion, men alle som følger litt med vet at mange som leser i Koranen og blir preget av de verdiene – de blir ikke fredelige, de blir ekstremister.

Avisen «Norge I Dag» og TV-kanalen VN som sender 24/7 må ha penger for å drive. Det er ikke lett. Det er egentlig umulig å bryte det rødgrønne hegemoniet som styrer medie-Norge. Det skal ikke gå an at en TV-kanal som tror på vekkelse, Israel og reformasjon skal kunne overleve i Det nye Norge. Men så kommer det en kar fra Drammen og klarer brasene. Ikke rart han provoserer. Hver eneste time på døgnet er VN og Jan Hanvold et ukuelig bevis på at man – mot alle odds – kan overleve som annerledes-tenkende midt i den rødgrønne, statsstøttede medie-myra. Miraklenes tid er sannelig ikke forbi.