Temaet for årets Oslo Symposium var forfølgelse av kristne i Norden. Den tidligere finske innenriksministeren Päivi Räsänen som nå etterforskes for hets mot LGBT-bevegelsen, mottok Kåre Kristiansens minnepris.

Bakgrunnen for prosessen mot Räsänen er at hun i 2004 ut et hefte med tittelen: «Han skapte dem til mann og kvinne. Homoseksuelle forhold utfordrer det kristne menneskesynet.» Da den finske kirken deltok på Helsinki Pride i 2019, delte hun et avsnitt fra Romerbrevet i Det nye testamentet på Facebook og Twitter. Det tredje forholdet gjelder uttalelser i et radioprogram, som riksadvokaten mener er nedsettende mot homofile.

I sin tale understreket hun viktigheten av at kristne må fortsette å holde frem en tradisjonell forståelse av mennesket, kjønn og ekteskap, selv om det er blitt politisk ukorrekt. Hun ble flere ganger avbrutt av spontan applaus, som etter denne uttalelsen.

– Jeg har sittet i avhør på politistasjonen med Bibelen åpen og blitt spurt om hva Romerbrevet sier, og hva jeg mener med begrepet synd. Jeg sa til politiet at vi alle har syndet, men at synden homofili i våre dager fornektes. Politiet spurte om jeg ville gå med på å fjerne mine uttalelser fra sosiale medier innen to uker. Jeg svarte at jeg står for det Bibelen lærer, uansett hva konsekvensene ville være!

Den tverrkirkelige og tverrpolitiske plattformen Oslo Symposium ble startet i 2011, etter inspirasjon fra amerikanske kristne som jevnlig har samlinger i Washington DC.

Bjarte Ystebø og Erik Selle var initiativtakere i Norge, men nå er det organisasjonen Kristenfolket som står bak arrangementet. Sponsorer er Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICAJ) og avisen Norge I DAG.

Ystebø sa det på denne måten:

– Vi kommer sammen i en tid der rommet for kristne og kristne ytringer blir mindre. Det er bare et utrykk for at behovet for dem er større. Det er ikke tiden for å dempe seg, eller søke dekning i håp om at det blir «bedre». Det blir bare bedre når evangeliet forkynnes, og Bibelens evige verdier løftes frem for alle.

Mobbing

FrPs nye partileder hadde korset hun har fått så mye motbør for på plass, da hun talte til forsamlingen.

– Kristne verdier er ikke lenger en selvfølge. Verdier vi tidligere tok for gitt, presses stadig lenger ut fra offentligheten. Marsjerer du ikke i takt, så får du merke motstanden. Stadig flere ikke tør ta frem korset, og deres bekymringer forblir ubesvart, men vi må aldri viske ut vår egen kultur eller våre egne verdier.

Redaktør Jan Hanvold som driver TV-kanalen Visjon Norge, fortalte hvordan han har opplevd å bli angrepet fysisk, og hvordan barna hans blir mobbet på nettet.

– Våre motstandere, mange i mediene, forsøker å demonisere og ruinere oss. Presten Børre Knutsen er et eksempel på dette. I en åndelig kamp må vi bruke åndelige våpen som bønn, tilgivelse og stå i enhet mens vi tåler urett.

«Mørkemenn og -kvinner»

Stortingskandidat for KrF i Troms og Finnmark, Truls Olufsen-Mehus, er vokst opp blant ateister, men ble en kristen gjennom sitt vennskap med presten i Kvalsund kirke. Da han i 2019 la ut oppropet «Ja til tokjønnsmodellen. Nei til radikal kjønnsideologi», medførte det at han ble stemplet som hele nasjonens «mørkemann».

Faktasjekkere og ateistiske aktivister begynte å angripe ham på sosiale medier. Faktisk.no felte ham på sannheten om at det er to kjønn. Han får stadig høre at «slike kristne som deg, er årsaken til at folk tar livet av seg».

Stortingskandidat for PDK Vestfold, Maren Anne Krüger. Foto: Enis Uzunov, Oslo Symposium

Stortingskandidat for PDK i Vestfold og Telemark, Maren Anne Krüger fortalte om de store lovendringene som har skjedd de siste fire årene med borgerlig regjering.

– Diskrimineringsloven førte til en endring i trossamfunnsloven, som medfører at kristne pastorer og menigheter ikke er fri til å forkynne kristen tro, men må innrette seg etter radikal kjønnsideologi for å få statsstøtte.

– Pride-flagget kan nå heises fra alle offentlige bygninger, og når nå KrF har varslet at de vil stemme for konverteringsterapi-forbudet, som ligger til høring i Stortinget, legges et solid lovmessig grunnlag for forfølgelse av kristne.

Haram- og Halal i sivilsamfunnet

På Symposiet fortalte også Pastor Aslak Tveita i Fokus hverdagskirke på Jæren hva som skjedde, da de søkte Klepp kommune om økonomisk støtte til et nybygg de ønsket å reise for ungdomsaktivitetene sine.

Det vanlige er å få 1/3 av utgiftene dekket i kulturstøtte, men da kommunen oppdaget at menigheten tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband, som har et tradisjonelt syn på kjønn og ekteskap, ble de nektet økonomisk støtte på grunn av samlivssynet. De fikk beskjed om at de kunne få halvparten av dette, dersom de godtok alle kjønnsidentiteter og seksuelle legninger som likeverdige. Da avslo kirken beløpet.

Saken skapte et voldsomt engasjement, og høringssvarene i kommunen sprengte alle rekorder. Det vakte munterhet i salen da han fortalte at Mannskoret i Klepp erklærte at de ikke kunne akseptere organisasjoner som diskriminerer med hensyn på kjønn.

Konklusjonen vi kan trekke av disse utvalgte talene, er at kristne i Skandinavia er en gruppe som er spesielt utsatt for hets og latterliggjøring. Aktører som NRK bruker sin plattform til å håne kristne som gruppe og enkeltpersoner, og dette påvirker selvsagt opinionen.

En oversikt over alle talene finnes her: Oslo Symposium

Solfrid Jarsve Brekke – Sekretær, PDK Sandefjord

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.