Päivi Räsänen. Stillbilde: One Way TV Suomi / YouTube.

Helsinki tingrett har onsdag frifunnet parlamentarikeren Päivi Räsänen, som var blitt tiltalt for hets mot folkegruppe etter å ha omtalt homoseksualitet som synd i en pamflett om tradisjonell kristen seksualmoral som ble utgitt i 2004.

Domstolen kom til at noen av Räsänens uttalelser var krenkende, men at de likevel ikke var straffbare i egenskap av hatytringer, melder Hufvudstadsbladet .

Den finske parlamentarikeren og tidligere innenriksministeren, som etter aktors påstand risikerte en bot på opp mot 50.000 euro, ble frifunnet på alle tre tiltalepunkter.

Det første av dem gjaldt pamfletten, det andre en post på sosiale medier i 2019, der Räsänen hadde kommentert den finske kirkens støtte til Pride-opptoget i 2019 ved å vise til Romerbrevet, og det tredje noen uttaleser til et radioprogram på YLE, der hun blant annet hadde sagt at Gud ikke skapte mennesket som homoseksuelt.

Räsänen har hele tiden vist til ytrings- og religionsfriheten, og avvist at hun skal ha uttalt seg hetsende eller hatefullt. På det punktet har retten gitt henne medhold:

Ser man till de enskilda åtalspunkterna menar tingsrätten att Räsänens avsikt med pamfletten inte har varit att kränka eller såra homosexuella, utan att försvara den familje- och äktenskapssyn som hon baserar på sin religiösa övertygelse.

Tingsrätten konstaterar att en del ställen i pamfletten kan ses som kränkande, men påpekar att texten inte får tolkas i en bredare mening än vad som de facto står i den – med en antydan att åklagaren har gjort det i åtalet.

Vad gäller tweeten med ett utdrag ur Romarbrevet skriver tingsrätten att det varit kränkande mot deltagarna att koppla synd och skam med evenemanget, men att deltagarna inte i den påstås vara mindre värda än andra.

“Räsänens avsikt med att publicera tweeten kan därför inte ses ha varit nedsättande mot homosexuella”.

Da rettsforhandlingene begynte i Helsinki i januar, sa Räsänen til Norge IDAG at saken ikke bare handler om homofili eller henne selv:

– Dette er ikke bare et spørsmål om homoseksualitet, men om Bibelens budskap om og til frelse fra synd, som gjelder for oss alle, sa hun – med Bibelen i hånden, godt synlig.

Presten Juhana Pohjola, som stod tiltalt i den samme saken fordi Lutherstiftelsen i Finland hadde publisert pamfletten av 2004, ble også frifunnet i saken.

Finlands riksadvokat Raija Toiviainen sier at hun høyst sannsynlig vil anke saken til hovrätten, som er andre instans i det finske rettssystemet, tilsvarende lagmannsretten i Norge. Toiviainen mener at Räsänen måtte ha forstått at det hun sa virket krenkende, og at det skal holde til en dom:

– Tingsrätten har tolkat Räsänens uttalanden på annat sätt än vi på åklagarsidan har gjort, säger Toiviainen.

Hon menar att tingsrätten i sitt avgörande inte har vägt olika grundrättigheter såsom hon anser att skulle behövas, och inte heller lagt tillräckligt mycket vikt vid likvärdighet och förbud mot diskriminering.

Raija Toiviainen fäster sig också vid att tingsrätten har gett tyngd åt att Räsänen inte haft som avsikt att kränka homosexuella. Enligt Toiviainen behövs inte en sådan avsikt enligt hetsbrottsparagrafen, utan det räcker att en person sätt förstår att uttalandena kan vara sårande eller kränkande.

– Min egen uppfattning är att Räsänen måste ha förstått det.

Räsänen sier selv at frifinnelsen var ventet, og den finske strafferettsprofessoren Kimmo Nuotio er enig:

Enligt honom var sammanhanget i alla tre åtalspunkter speciellt. Pamfletten var till exempel skriven i ett läge då en jämlik äktenskapslag var aktuell, medan Stiller drev på frågorna till Räsänen i direktsändning. Päivi Räsänen igen har som politiker särskilt stark yttrandefrihet.

Domen betyder ändå inte att det skulle vara tillåtet att säga vad som helst, betonar Nuotio.

– Nej, den visar att om Räsänen hade uttalat sig mycket hårdare så hade det lett till fällande dom.

En anke fra påtalemyndigheten vil ikke føre frem, tror Nuotio.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


 

Kjøp Oriana Fallacis bok her

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.