Päivi Räsänen. Foto: X/Twitter.

Ankedomstolen i Helsinki har tirsdag frikjent den finske parlamentarikeren og tidligere innenriksminister Päivi Räsänen for anklager om hets mot folkegruppe og påstand om 120 dagsbøter, etter at hun tidligere hadde omtalt homo­seksualitet som synd, melder finske medier.

Räsänen, som også er tidligere leder for Kristdemokraterna (KD), var i mars 2022 blitt frikjent for de samme anklagene i første rettsinstans, men påtalemyndigheten anket, og fikk i juni i fjor ankedomstolens samtykke til å prøve saken mot Räsänen på ny.

Forholdene den finske politikeren var tiltalt for, gjaldt en pamflett om tradisjonell kristen seksualmoral som ble utgitt i 2004, en post på sosiale medier i 2019, der Räsänen hadde kommentert den finske kirkens støtte til Pride-opptoget ved å vise til Romerbrevet, og uttalelser til et radioprogram i 2019 der hun hadde sagt at Gud ikke skapte mennesket som homoseksuelt.

Saken har vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet på grunn av det store prinsipielle spørsmålet den reiser: Er det fremdeles innenfor ytringsfrihetens rammer å stå for et tradisjonelt bibelsk syn på seksualitet?

Svaret fra ankedomstolen, som fastslår at Räsänen ikke har hatt til hensikt å krenke homofile, ser altså ut til å være «ja». Räsänen selv, som har hatt saken hengende over seg i mer enn fire år, sier at dommen var som forventet, men at hun likevel er lettet og at dommen setter presedens for ytringsfrihet, skriver Iltalehti.

Räsänen kritiserer Finlands tidligere riksadvokat Raija Toiviainen for å ha forvrengt hennes uttalelser, for eksempel at hun skal ha ansett noen mennesker som mindre verdt enn andre, opplyser den finske avisen.

Under politiavhør i forbindelse med sakene mot seg sier Räsänen at hun tre ganger nektet å etterkomme en forespørsel om å slette ting hun hadde skrevet i sosiale medier og med det slippe tiltale, skriver Iltalehti.

Biskop i Finlands evangelisk-lutherske kirke Juhana Pohjola, som i egenskap av forlegger hadde offentliggjort Räsänens tekst i 2004, er også blitt frikjent i den samme prosessen.

Statsadvokat Anu Mantila sier at hun er svært misfornøyd med dommen og at hun ønsker å ta saken videre til Finlands høyesterett. Det er opp til riksadvokat Ari-Pekka Koivisto om påtalemyndigheten skal forsøke å få saken opp for landets høyeste domstol, skriver Helsingin Sanomat.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.