Riksadvokaten ber om tillatelse fra høyesterett til å anke avgjørelsen fra Helsingfors lagmannsrett i saken der parlamentsmedlem Päivi Räsänen (KD) ble anklaget for «hets mot folkgrupp».

Den finske parlamentarikeren og tidligere innenriksminister Päivi Räsänen ble i november frikjent i lagmannsretten for anklager om «hets mot folkegrupp» og påstand om 120 dagsbøter etter at hun tidligere hadde omtalt homo­seksualitet som synd.

Räsänen, som er tidligere leder for Kristdemokraterna (KD), var i mars 2022 blitt frikjent for de samme anklagene i første rettsinstans, men påtalemyndigheten anket og fikk i juni i fjor ankedomstolens samtykke til å prøve saken mot Räsänen på ny.

Hennes synd var å bruke sin kristne overbevisning og uttale at Gud ikke skapte mennesket som homoseksuelt. Dette var basert på hennes tolkning av Bibelen, nærmere bestemt Romerbrevene.

Saken fikk internasjonal oppmerksomhet og er omtalt av Document i flere omganger.

Domstol i Finland frikjenner Päivi Räsänen for anklager om hets mot homofile

Men riksadvokaten vil ikke akseptere at saken er død og begravet, skriver Yle.

Riksåklagaren anser att det är viktigt att HD tar ställning till hur grundläggande rättigheter av olika slag ska vägas mot varandra.

I det här fallet gäller det enligt åklagaren främst vad som är religions- och yttrandefrihetens förhållande till förbudet mot diskriminering, samt när uttalanden anses överskrida gränsen för straffbarhet så att de kan tolkas som hatretorik.

Hatytringslover sprer seg over hele Europa og har klare definisjoner på hvem det ikke er lov å hate. Hvite middeladrende menn eller kristne, hvite politikere av det motsatte kjønn er fritt vilt.

Kjøp billetter til lesermøte med Mikael Jalving!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.