Qadar Osman Abdi anklagde en politimann for rasisme, maktmisbruk og for å ha tatt halsgrep på ham. TV 2 formidlet anklagene i fjor, og gjentar dem nå, etter at retten har avvist dem blankt.

TV 2s reportere nekter å svare når Document stiller spørsmål om saken.

Multikriminelle somalisk-svenske Qadar Osman Abdi, nå 26 år, fikk i fjor sommer stor oppmerksomhet i TV 2 for sine anklager mot politiet om rasisme og politivold. TV 2 Nyhetene konstaterte at Abdi ble lagt i bakken «på brutalt vis». «Jeg fikk ikke puste» het det i en nettartikkel.

24-åringen var opptatt av at politimannen måtte bli straffet, fikk vi høre i tv-innslaget, som er på hele fem minutter, mye lengre enn et vanlig nyhetsinnslag.

– Hvor viktig er det for deg at han blir straffet?

– Veldig viktig. Jeg ser jo hva som skjer i verden. Hva politiet gjør mot svarte mennesker. Som mot George Floyd i USA.

– Jeg ser hva som foregår. Jeg vil ikke at flere unge, svarte menn skal oppleve det jeg opplevde i et avhør.

– Det politibetjenten gjorde mot meg, er langt over streken. Han kvalte meg.

Abdi går langt i å antyde et rasistisk motiv – godt hjulpet av TV 2s reporter.

– Hvorfor tror du han angrep deg?

– Enten liker han ikke svarte mennesker, eller så er han bare en fæl person.

Også NRK kastet seg på rasisme-vogna: 24-åring ble angrepet i avhør: – Sjokkerende og unødvendig:

24-åringen mener angrepet fra politimannen var rasistisk motivert.

– Det ville aldri ha skjedd om jeg var en hvit nordmann, mener han.

Nå har Agder lagmannsrett avvist alle anklager, og enstemmig frifunnet den tiltalte politimannen for kroppskrenkelse.

Etter å ha sett videoen fra hendelsen avviste lagmannsretten blankt at politimannen skal ha tatt halsgrep eller såkalt kyllinggrep på Abdi. Retten avviste også at Abdi fikk pustebesvær, og mener tvert imot at han var «tilsynelatende ganske upåvirket».

Gikk til TV 2 etter Floyd-saken

Den omstridte episoden fant sted i et avhørsrom på politihuset i Kristiansand 19. november 2019. Åtte måneder senere gikk Abdi til TV 2 med sine anklager. Hvorfor ventet han åtte måneder? Tidspunktet var kanskje ikke tilfeldig valgt: Noen uker i forveien hadde George Floyd-saken eksplodert i medier over hele verden.

TV 2 publiserte flere saker om hendelsen, hvor Abdi var til avhør fordi han var siktet i en svært omfattende narkotikasak.

En politimann og hans kvinnelige kollega ba Abdi skrive ned brukernavnet til en Snapchat-konto. Abdi skrev ned brukernavnet, og fikk spørsmål om han hadde flere kontoer. Det hadde han, men han ønsket ikke å gi politiet hverken brukernavn eller passord.

– Jeg fikk ikke puste

Da Abdi to og en halv time ut i avhøret krøllet sammen lappen med brukernavnet og begynte å rive den istykker, agerte politimannen. Dette er TV 2s fremstilling av hva som skjedde:

Videoen fra avhørsrommet viser at han legger armen sin rundt halsen til Abdi og strammer til. Mens han holder grepet, legger han 24-åringen i bakken.

Samtidig roper en kvinnelig politibetjent «håndjern!» og «ned!», mens hun og en annen politibetjent hjelper til med å få kontroll på 24-åringen. Abdi roper flere ganger at han ikke gjør motstand.

Abdi spør også gjentatte ganger om hva politimannen driver med og hvorfor han blir lagt i bakken.

Etter omkring 30 sekunder reiser de seg fra gulvet. Abdi er tydelig overrasket og sint for det som har skjedd. Han sier derfor at han ikke lenger vil la seg avhøre.

– Jeg fikk ikke puste. Han er en stor mann, og han la hele kroppsvekten sin oppå meg mens han strammet rundt halsen min. Jeg var livredd, har Abdi tidligere sagt til TV 2.

Hvordan er det mulig å snakke når man ikke får puste?

TV 2s reportere Magnus Braaten og Kenneth Fossheim stusser tilsynelatende ikke over at en mann som «ikke fikk puste» er i stand til å bruke stemmen: «Abdi spør også gjentatte ganger om hva politimannen driver med og hvorfor han blir lagt i bakken.» (Hørbart på klippet i reportasjen)

Tror de folk er dumme? At de ikke kan tenke selv?

Allerede tittelen er bombastisk konstaterende:

Politimann tok halsgrep på 24-åring i avhør – nå er han frikjent

Tenk at retten frikjenner en politimann som tar halsgrep under avhør! Skandale!

Allerede i ingressen skinner det tydelig gjennom hva Braaten og Fossheim mener. De stoler mer på påtalemyndigheten og en lavere rettsinstans enn på Agder lagmannsrett:

Både Spesialenheten og tingretten mener at den erfarne politimannen angrep Qadar Osman Abdi i ren irritasjon. Lagmannsretten er uenig og mener det var «en korrekt tjenestehandling».

«En korrekt tjenestehandling» – det settes i gåseøyne, på subtilt vis antydes det at det er helt på jordet.

Var i ferd med å ødelegge bevis

Men Agder lagmannsrett er krystallklar i sin dom, og finner også grunn til å belære Kristiansand tingrett:

Tingretten synes å ha problematisert bruk av makt i en avhørssituasjon hvor det er opp til en siktet om han vil avgi forklaring eller ikke til politiet. Det er også nevnt avslutningsvis i gjerningsbeskrivelsen i post II og grov tjenesteforsømmelse at «Abdi hadde som siktet ikke plikt til å forklare seg for politiet, og maktbruken var uforholdsmessig og unødvendig.» Til dette bemerker lagmannsretten at faktum i saken ikke er at Abdi ved tjenestehandlingen fra Larsen ble satt i en posisjon hvor hans rett til å nekte å forklare seg for politiet ikke ble ivaretatt. Situasjonen som oppstod, var at Abdi frivillig hadde gitt opplysningen om brukernavn og frivillig hadde skrevet dette ned på et ark. Det lå da ikke innenfor hans rettighet som siktet i straffesaken deretter å kunne velge å destruere arket. Det forelå et potensielt viktig bevis i etterforskningen som han var i ferd med å ødelegge.

Abdi var i ferd med å ødelegge bevis. I en slik situasjon er det politiets plikt å stoppe ham. TV 2 snur det fullstendig på hodet og snakker om et «angrep» på en siktet. Ikke bare dét, de får det til å høres ut som et rasistisk motivert angrep på en «ung, svart mann», få uker etter George Floyd-saken.

Floyd-hysteriet

Vi i de frie mediene blir hyppig anklaget for å polarisere, for å bruke for store ord, for å hisse opp folk. Men hva var det TV 2 gjorde i denne saken?

Vi husker stemningen fra i fjor sommer. Floyd-saken skapte et massehysteri, særlig i USA, men også i Europa.

I dette opprørte vannet fisket TV 2 og kanalens reportere Magnus Braaten, Kenneth Fossheim, Mathias Ogre, Lauritz Rushfeldt Vatne, Elisabeth Røvær og Niklas Løkken, som alle har bidratt i kanalens mange reportasjer om saken.

Da Abdi sa at han ikke fikk puste og kom med anklager om rasisme, slukte de krok, søkke og snøre.

Ringte det virkelig ingen bjeller?

Åpenbart ikke. Men det går fra galt til verre: Når lagmannsretten frikjenner politimannen og blankt avviser både nakkegrep og pustebesvær, holder de fast på fortellingen sin om rasisme og politivold.

Oppreisning – med nød og neppe

Den anklagede politimannen skulle gå av med pensjon kort etter, hvilket han også gjorde. Med på kjøpet fikk han en voldsdom fra Kritiansand tingrett. Det lå an til en trist sorti fra et langt liv i politiets tjeneste.

Det var med nød og neppe han fikk oppreisning. Det stod på én dommer.

Kun én av tre dommere ville slippe anken gjennom nåløyet, men siden det kreves enstemmighet for å avvise en anke, gikk saken til ny behandling i lagmannsretten. Hvor han ble enstemmig frikjent.

Agder lagmannsrett påpeker at tiltalte hadde lang og solid erfaring:

[Politimannens navn] var en erfaren politimann som hadde jobbet mye med narkotikasaker, hvor etterforskning og bevissikring var en del av hverdagen. Han hadde jobbet med organisert kriminalitet siden 2003, og kjente godt til problemene med å etterforske alvorlige narkotikasaker hvor gjerningsmennene kommuniserte gjennom krypterte kanaler.

Abdi, som var varetektsfengslet, ble av politiet knyttet til et beslag på 40 kilo amfetamin i september 2019. Abdi hadde tidligere ikke forklart seg i saken, men hadde nå meldt fra om at han ville avgi forklaring.

Han erkjente straffskyld under avhøret, men det var viktig å få opplysninger som kunne belyse kontakt mellom ham og leverandørene i Nederland. Etterforskningen tydet på at Abdi var en hovedmann knyttet til depoet, og at en rekke personer hadde ulike roller i den omfattende narkotikatrafikken.

Etterforskningen hadde vist at det ville ha stor betydning for å kunne avdekke leverandørleddet i Nederland at politiet fikk tilgang til Abdis snapchat-konto med brukernavn. Avhøret skulle gjennomføres på engelsk.

[Den tiltalte politimannens] rolle under avhøret, ved siden av å bistå med sine språkkunnskaper og sin lange erfaring som etterforsker i store narkotikasaker og andre saker om organisert kriminalitet om nødvendig, var å være en trygghetsfaktor. Så vel [kvinnelig etterforsker] som [kvinnelig politibetjent] – som fra sin posisjon fra et tilstøtende teknisk kontrollrom skulle loggføre avhøret i samtid – hadde begge vært utsatt for lite trivelige og til dels aggressive telefonsamtaler med Abdi. De var også kjent med at Abdi hadde vært voldelig tidligere, også i fengselet. Ledelsens vurdering var at sikkerhetsaspektet ville ivaretas bedre med en erfaren politimann til stede. Det var også [den tiltalte politimannen] som hentet Abdi til avhøret.

Under det aktuelle avhøret erkjente Qadar Osman Abdi oppbevaring av et større parti narkotika. Han ble i februar dømt til ni og et halvt års fengsel i lagmannsretten for oppbevaring av 40 kilo amfetamin.

Fokuserer på tingrettsdommen

Siden TV 2-reporterne åpenbart mener at lagmannsrettens dom er feil, er de nøye med å minne om hva den lavere rettsinstansen mente:

Etter noen måneders etterforskning ble det tatt ut tiltale. I februar i år ble politimannen, som i mellomtiden hadde pensjonert seg, dømt til 24 dager betinget fengsel i Kristiansand tingrett.

Han ble også dømt til å betale en bot på 20.000 kroner, og en erstatning til Abdi på 15.000. Politimannen anket dommen.

Og de fortsetter i samme spor:

Lagmannsretten mener, i motsetning til påtalemyndigheten og tingretten, at det ikke virker som politimannen har handlet i ren irritasjon.

Er det oppsiktsvekkende at retten ikke gir påtalemyndigheten medhold? Det er kjent praksis fra diktaturer og semi-diktaturer at tiltalte alltid dømmes, uansett bevisførselen i retten. Braaten og Fossheim får det også til å høres ut som noe bemerkelsesverdig at lagmannsretten kommer til et annet resultat enn tingretten.

Dette er det etterlatte inntrykket: Lagmannsretten tar feil. Det må TV 2 gjerne mene, det er legitimt å kritisere en hvilken som helst dom, men det er kritikkverdig å gjøre det i en nyhetsartikkel. Der skal man ikke blande inn sine egne, private oppfatninger.

Braaten og Fossheim vil ikke svare

Document har prøvd å få TV 2s reportere Magnus Braaten og Kenneth Fossheim i tale, uten hell. De har ikke besvart vår e-post med følgende spørsmål:

Håper dere kan svare på et par spørsmål til «Politimann tok halsgrep på 24-åring i avhør – nå er han frikjent».

Fra lagmannrettens dom:

«På bakgrunn av bevisførselen i lagmannsretten har aktor påpekt at det ikke kan legges til grunn at Abdi liggende på gulvet fikk pustebesvær. Lagmannsretten er enig i dette. Han kjente nok på pusten at han traff gulvet, men han snakket ganske rolig under hele seansen, og han var raskt oppe igjen fra gulvet, tilsynelatende ganske upåvirket. Lagmannsretten legger heller ikke til grunn at Larsen tok halsgrep eller såkalt kyllinggrep på Abdi, kjennetegnet ved vedvarende stramming rundt halsen, men at han holdt sin ene arm rundt Abdis nakke og presset ham ned.»

Retten fastslår at han ikke fikk pustebesvær, og at det ikke ble tatt halsgrep. I tittelen konstaterer dere at det var halsgrep, og skriver:

«Videoen fra avhørsrommet viser at han, to og en halv time ut i avhøret, legger armen sin rundt halsen til Abdi og strammer til. Mens han holder grepet, legger han 24-åringen i bakken.»

Dette står i nokså skarp kontrast til dommen. Hvorfor siterer dere ikke fra avsnittet som klart motsier TV 2s konklusjon?

– Jeg fikk ikke puste. Han er en stor mann, og han la hele kroppsvekten sin oppå meg mens han strammet rundt halsen min. Jeg var livredd, har Abdi tidligere sagt til TV 2.

Dere siterer hva Abdi sa i fjor. Burde ikke også dette sitatet vært sammenholdt med dommen, som overhodet ikke støtter hans versjon?

Glad og lettet

Abdis bistandsadvokat Morten Andreassen sier til TV 2 at hans klient er svært skuffet over lagmannsrettens frifinnelse, og at de vil anke dommen til Høyesterett.

Politimannens forsvarer, advokat Carl Henning Leknesund, er svært fornøyd med lagmannsrettens dom.

– Min klient er veldig glad og lettet over å ha blitt blankt frifunnet, sier Leknesund til Document.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.