Trusler og vold mot kristne asylsøkere gjør at danske innvandrerprester åpner for å skille dem fra muslimer. Forslaget får blandet mottakelse blant norske kristenledere, skriver avisen Dagen.

Nye religiøse spenninger får en tillitsvalgt i politiet og flere prester til å snakke åpent om behovet for at mennesker med ulik tro plasseres på forskjellige asylmottak. Utspillet kommer etter at en kristen konvertitt fra Afghanistan nylig ble overfalt på et asylmottak i Hørsholm på Nord-Sjælland, ifølge innvandrerprest Niels Nymann Eriksen og asylprest Per Bohlbro.

Afghaneren har bedt om at han og flere kristne som føler seg truet, blir flyttet. Lederen ved mottaket gjenkjenner ikke den konkrete episoden, men kan ikke avkrefte den.

Paul Odeh som leder Internasjonalt Kristent Fellesskap i Region Sørvest i NLM, og som selv er kristen araber født og oppvokst i Galilea, sier til Dagen av løsningen kan være god:

Det er en utbredt norsk tanke at religion og tro er en privatsak, men for de fleste som kommer til Norge, er troen en offentlig sak.

Han tror ikke norske myndigheter forstår hvordan mange muslimer ser på frafall fra islam.

Forandrer du tro, er det et overgrep som du må straffes for, sier han.

Da tror han det er risikabelt å plassere mennesker med forskjellig tro på samme sted, kanskje til og med på samme rom:

De fleste kristne asylsøkere som kommer til Norge, har flyktet nettopp fordi de er kristne. Når de blir plassert sammen med muslimer her, kan de ikke stikke av.

Synspunktet støttes av prest Jan Bygstad i Bergen menighet av Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn (DELK).

Vi har et stort innslag i menigheten av konvertitter fra islam. Det som mange av dem har opplevd på mottak, er en stor grad av trusler. Et par av dem har også opplevd å bli fysisk angrepet.

Presten ser liten forståelse for problemet hos utlendingsmyndighetene. Han registrerer engstelse blant kristne asylsøkere han kjenner:

De kan ha en bibel som de leser i eller avgir et vitnesbyrd om Herren Jesus på en annen måte. De holder ikke troen hemmelig. Da blir det veldig fort skarpe reaksjoner.

Generalsekretær i KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid, Erik Lølandsmo har ikke noe avklart syn på saken.

Det er absolutt en interessant måte å tenke på. Vi får en rekke tilbakemeldinger om at de som har konvertert, særlig fra et muslimsk til et kristent ståsted, opplever utfordringer.

Men forslaget møter også motbør. Det er som om man ikke vil innse hvilket samfunn man er på vei inn i. Det er en sterk motstand mot å erkjenne at vi snakker om er et religiøst/kulturelt problem. Det hele handler om enkelttilfeller:

Bård Rebbestad Løkken, som er assisterende generalsekretær i Norges Kristelige Skole- og Studentungdomslag, har mange års erfaring med innvandrerarbeid i Norge. Han mener det ville være en fallitterklæring for religionsfriheten i Norge å dele inn asylsøkere etter religion på mottakene:

Vi lever i et pluralistisk samfunn hvor vi må lære oss å leve i fred med mennesker av andre religioner og oppfatninger.

Han kjenner flere som har opplevd trøbbel på grunn av sin kristne tro på mottak i Norge, men mener slike saker må løses enkeltvis.

Også prosjektleder i Norges Kristne Råd, Lemma Desta, er enig med Løkken. Han mener myndighetene må gjøre mer for å sikre at religionsfriheten blir ivaretatt også på asylmottak:

Hvis de ikke greier å håndheve det, er det problematisk.

Pastor Marith Larsen i Bryne Frikyrkje, som har hatt mye kontakt med asylsøkere, er også skeptisk:

Jeg forstår at det oppstår spenninger og vanskelige situasjoner. Men jeg tenker at asylsøkere som kommer til Norge, må rette seg etter norsk lov.

Jan Bygstad mener flere hendelser vitner om at en del muslimer som kommer til landet har liten forståelse for landet og kulturen de er kommet til.

På spørsmål om det ikke vil være en fallitterklæring å sortere asylsøkere etter religion, svarer Bygstad:

Ja og nei. Man må jo ta høyde for realitetene i dette.

Det er for øvrig betegnende for diskusjonen at ingen klarer å se frem i tid, hva hendelsene på asylmottakene forteller om hvilken retning samfunnet vårt går i. Det er en nærmest naiv tro på at alle kan og vil rette seg etter norsk lov. En debatt om hva som skjer når antallet muslimer blir så stort at de kan diktere sine omgivelser, når de ikke vil leve i det idealet som er tegnet opp, er fortsatt tabubelagt.

Det som i dag finner sted på asylmottakene, vil i morgen finne sted ute i samfunnet. Vil noen våge å si at muslimer og kristne må leve hver for seg der også?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂