Sameksistensen mellom migranter i tyske asylmottak preges av etnisk og religiøst motivert press, trusler og vold. Masseslagsmål hører til dagens orden. I en delstat vil man dele inn asylantene etter herkomst for å unngå problemer - omtrent den samme tanken som ligger bak nasjonalstater.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.