Nytt

Ifølge prest Anna Ramskov Larsen, medfører det fare for asylsøkere fra Afghanistan å bli fotografert sammen med et kors, og hun sier til Vårt Land at hun er kritisk til at UDI fjerner kravet om at kristne symboler må fjernes fra asylmottak, men av en eller annen grunn er det ingen journalist som stiller det riktige spørsmålet: Hva sier dette om den kulturen asylsøkerne tar med seg, og hva vil skje med kristne i Norge den dagen denne kulturen blir stor nok?

Ifølge Vårt Land har ikke UDI diskutert om kors på asylmottak kan skape problemer for returnerte asylsøkere, og presserådgiver John Olav Kroken skriver i en epost til avisen:

Dette er ikke en problemstilling vi har hatt oppe. Det er strenge restriksjoner når det gjelder å ta bilder av beboere i asylmottak og i akuttinnkvarteringer. Dette skal kun gjøres etter samtykke fra asylsøkerne. UDI går heller ikke ut med personopplysninger eller bilder av beboere uten samtykke fra den det gjelder.

Man er kun opptatt av returnerte asylsøkere, ikke konsekvensene for landet som tar imot dem:

Vi vet fra andre saker at informasjon om hva som skjer i Norge, blir sendt til Afghanistan … Skulle det finnes bilder av dem sammen med kors eller opplysninger om at de har bodd på et kristent mottak, vil den informasjonen i Afghanistan bli tolket som om de har konvertert … Det kan medføre represalier og forfølgelser, og blir de returnert til talibanstyrte områder, kan det bety døden», skriver prest Anna Ramskov Laursen og «Afghan», en anonymisert konvertitt, i et innlegg på dagens debattsider.

Anna Ramskov Larsen mener at det er et overgrep å pålegge muslimer å bo på mottak hvor det henger kors! Men hvorfor søker de da asyl i et kristent land?

Mange muslimer tar sin tro svært alvorlig og vil ha problemer med å forstå hvorfor de skal bo på et kristent sted med kors og andre religiøse symboler. De kommer med sin kultur, sin forståelse av verden og sin religion, og vi vet av egen erfaring at det å bli kjent med norske verdier, er en lang prosess som krever språkopplæring og integrering. Vi mener derfor at det handler om respekt for andres tro eller ikke-tro at man ikke blir tvangsplassert på et sted som tilhører en annen religion.

Men selv uten kors kan returnerte afghanere få problemer. Ramskov Larsen skriver at bare det å ha oppholdt seg i Vesten kan være nok til å møte sanksjoner. Ut fra slike premisser kan svaret bare bli at alle må få opphold i Norge.

Vi vet også at det er ganske vanlig at returnerte afghanere blir anklaget for å ha blitt kristne utelukkende fordi de har vært i Vesten, også når de er sterkt troende muslimer. Det fører til at de ikke får jobb, ikke får økonomisk eller annen hjelp av familien og har veldig vanskelig for å klare­ seg i hjemlandet etter retur. Skulle det finnes bilder av dem sammen med kors eller opplysninger om at de har bodd på et kristent mottak, vil den informasjonen i Afghanistan bli tolket som om de har konvertert.

For tre uker siden var det høy temperatur i saken om at kristne leirsteder som skulle huse asylsøkere måtte ta ned korsene etter pålegg fra Utlendingsdirektoratet (UDI) – asylmottakene måtte være livssynsnøytrale. Etter sterkt press bøyde UDI av og tillot at akuttmottakene kunne la korsene henge
Laursen, som er fungerende sokneprest på Lurøy i Nordland, er kritisk til denne avgjørelsen. Hun kjenner til tilfeller der asylsøkere som er returnert til Afghanistan blir sett på som konvertitter kun fordi de har vært i Vesten. Skulle det i tillegg finnes bilder av dem med kors i bakgrunnen, vil det kunne være svært farlig for dem.

En familie jeg har kontakt med i Kabul klarer seg ekstremt dårlig fordi folk tror de er blitt kristne mens de var i Vesten. Det vet jeg ikke er sant, de er fortsatt troende muslimer.