Demografi

Leder av Sarons Dal setter troen høyere enn Mammon. Det kommer ikke på tale å fjerne korset fra bygningene som er tenkt leid ut til 1.000 migranter. UDI står på sitt. Korset skal vekk.

For UDI er det motsatt: De setter sin motstand mot korset høyere enn ønsket om å hjelpe migranter. Dvs. det kan være de setter det de tror er disse migrantenes ønsker høyere enn hensynet til en lokal norsk menighet: UDI vet at nesten 100 prosent av de som kommer er muslimer, og UDI vil gjerne vise at de tar hensyn. Til hva? At de ikke provoserer med kors.

Men hvis muslimene allerede fra de kommer skal bli møtt med en imøtekommenhet som utraderer vår egen kultur og tradisjon, hva slags fremtid er det vi da kan vente oss? I stedet for å lære muslimene toleranse kapitulerer UDI for forestillingen om at muslimer ikke tåler å se et kors.

Når vi vet hvordan kristne forfølges i Midtøsten av muslimer er dette et signal med dyp symbolsk betydning.

Det skulle vel ikke være slik at UDI deler mange muslimers aversjon mot korset, og at kravet er et påskudd for egen kristendomsfiendtlighet.

Bakgrunnen for at korset må fjernes hvis et leir- eller stevnested skal godkjennes som asylmottak, er at UDIs regelverk sier at «rommet som tilbys asylsøkerne, skal være religionsnøytralt, og det skal kunne disponeres av alle beboere som ønsker det».

– Det er viktig å spesifisere at dette gjelder alle religiøse symboler, og ikke bare de kristne, sier presserådgiver Vibeke Schjem i UDI til Dagen, som skriver at direktoratet ikke har planer om å gå bort ifra praksisen.

Rune Edvardsen har heller ikke planer om å kaste korset på båten. Hvis migrantene ikke tåler å se et kors handler dette ikke bare om humanitær hjelp.

Kors-nekten skremmer derimot ikke lederen av Sarons dal. Senteret kan bli et av landets største asylmottak dersom de tar imot 1.000 asylsøkere. Daglig leder Rune Edvardsen sa lørdag at korsfjerning ikke blir aktuelt.

– UDI bestemmer og er ansvarlig for hvilke haller og fasiliteter de ønsker å ha. Men hos oss regjerer det kjærlighet og ønske om hjelp til flyktninger og myndighetenes mangel på plasser. Kjærligheten kommer fra Korset og det blir hengende så lenge jeg er leder, skrev Edvardsen på sin Facebook-side i helgen.

Kravet sier mye om hvilke krefter som styrer innvandringen til Norge.

Det har vært reist spørsmål ved om ikke Europa kan prioritere å ta inn forfulgte kristne. Men det vil være å diskriminere, og gi IS et kort i deres propaganda. Men så dukker UDI opp og viser at det dreier seg om en favorisering av muslimsk innvandring. Allerede fra de kommer inn skal omgivelsene nøytraliseres etter islamske kriterier.

Det sier en hel del: UDI vet hva de holder på med. De vet at den enorme tilstrømningen betyr en islamisering av Norge. Og dette skal de tvinge små lokalsamfunn til å godta.

Historien om korset sier noe om hva vi kommer til å miste og hva vi vil få.

 

il_fullxfull.370714523_2jg4

 

http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/11/29/1216/sarons-dal-nekter–fjerne-kors-fra-asylmottak