Innenriks

Utlendingsdirektoratet (UDI) kunngjør at de går bort fra kravet om at bygninger som skal brukes til asylmottak, må fjerne kors og andre kristne symboler, skriver Dagen.

– UDI ønsker at beboere i asylmottak skal få mulighet til å praktisere sin religion eller sitt livssyn på nøytral grunn. Vi vil likevel ikke kreve at de som driver overnattingstilbud for oss fjerner religiøse symboler, skriver UDI i en pressemelding mandag.

– Vi ser at punktet om religionsnøytralitet i noen tilfeller har blitt dratt for langt. Vi vil ikke kreve at de som driver overnattingstilbud for oss fjerner religiøse symboler, heter det videre.

Den kanskje noe overraskende helomvendingen i spørsmålet skjer nærmest over natten, etter at Sarons Dal-leder Rune Edvardsen først hadde sagt at han ikke hadde til hensikt å bøye seg for noe forbud mot kors, hvorpå stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen (Krf) og Hadia Tajik (Ap) signaliserte uenighet med UDI. Med en proteststorm i emning også utenfor offisielle rekker valgte altså UDI å bøye av.

Opphøret av den anti-kristne bestemmelsen kan tolkes på to måter: som en slags minste motstands vei, eller som en bedre tilpasning til etatens prinsipielle linje om «religionsnøytralitet». Det er diskutabelt i hvilken grad noe slikt overhodet finnes, men enhver kan jo få fornemmelsen av at det er mindre nøytralt å fjerne et kors som alltid har vært der, enn å la det bli hengende.

For hva måtte ellers ha blitt fjernet i forlengelsen av et slikt prinsipp? Røde Kors måtte vel ha skiftet navn til Røde Halvmåne, og norske flagg ville ha vært å anse som en styggedom. Og om noen nonner skulle ha kommet i skade for å drive asylmottak, måtte de vel ha kledd av seg.

UDIs opprinnelige initiativ antyder uansett at det finnes en ukultur i etaten hvor hverken hensynet, lojaliteten eller respekten overfor det eksisterende samfunnet som forventes å huse et stort antall utlendinger, er særlig godt utviklet. Ukulturen er trolig både importert og hjemmeavlet. Den tapte et slag, men taper ikke nødvendigvis så mye mer.

real-gold-cross-necklace-mpdchrhzm

Dagen