Redaktør for NRK Sørlandet, Anderes Sårheim, ba nyhetsanker Siv Kristin Sællmann ikke bruke et korssmykke på TV, og viste til klager fra seere. Sællmann valgte å bøye seg for henstillingen. NRK sentralt backer redaktøren og sier dette er NRK-policy: nyhetsankere skal være nøytrale.

Sællmann bøyde seg, hun hadde trolig ikke noe valg, men hun er modig nok til å markere hva hun føler.

For et par uker siden ble hun gjort oppmerksom på at seere hadde reagert på korsbruken og ringt inn til NRK. Det var distriktsredaktør Anders Sårheim som tok saken opp med henne.

– Han gav meg beskjed om ikke å bruke kors. For meg opplevdes det som korsnekt. I ettertid har han moderert seg, men føringene i NRK gjør at jeg fremover ikke kommer til å bruke kors, sier Siv Kristin Sællmann. Hun understreker at dette ikke dreier seg om noen konflikt mellom henne og arbeidsgiver.

– Jeg synes bare det er rart at enkelte seeres frykt for dette symbolet skal få slike konsekvenser. Korset har blitt et normalisert symbol som også brukes utenfor kristne sammenhenger. Se bare på de siste motevisningene til Dolce & Gabbana: Der går modellene med digre kors og ser ut som kardinaler alle sammen.

Nyhetsredaktør Per Arne Kalbakk støtter NRK Sørlandet:

– For programledere i nyhetssendinger på TV er føringen at man skal kle seg nøytralt og ikke ha på seg noe som signaliserer budskap som kan komme i konflikt med rollen som en uavhengig formidler av nyheter. Det innebærer også at vi oppfordrer dem til ikke å bære smykker som kan oppfattes som politiske eller religiøse budskap når de har sending.

..

– Det kan selvsagt diskuteres hvor ladet korset er som symbol, og det varierer også med motebildet. Men det varierer også med øynene som ser. Hvis en seer for eksempel tviler på om vi er balanserte og nøytrale i framstillingen av en sak om støtte til trossamfunn, fordi reporter eller programleder bærer et synlig kors rundt halsen, vil jo det være et problem for oss, uavhengig av hvor mye journalisten selv legger i symbolet, sier NRKs nyhetsredaktør.

 

Det hverken Vårt Land, som var først ute med storyen, eller VG, nevner, er at fiendtligheten mot kristne symboler utmerket lar seg kombinere med toleranse for islamistiske symboler som hijab. Det har det vært flere eksempler på, særlig i Storbritannia. Likevel påstås det med glatt ansikt at man ønsker nøytralitet.

Vårt Land velger å kjøre frem Sturla Stålsett som støtter Sællmann, men man undres på om han ikke har et vikarierende motiv. Stålsett ønsker at folk skal kunne flagge sin religion offentlig. Det blir litt vanskeligere å gå inn for hijab i Dagsrevyen med et slikt forbud.

 

 

http://www.vl.no/troogkirke/nrk-journalist-bedt-om-a-droppe-korset/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10144771