Nytt

Kringkastingsrådet slutter seg til NRK-ledelsens retningslinjer og vil ikke at programledere og nyhetsopplesere skal bære synlige religiøse symboler.

Men når en liten korssak kan bli så stor, sier det noe om at NRK og Oslo-eliten er i utakt med betydelige grupper som ikke nødvendigvis er så religiøse.

Men Kringkastingsrådets leder May Helen Molvær Grimstads forslag om at NRK må kunne tillate bruk av religiøse symboler, fikk ikke tilslutning fra noen andre av rådets medlemmer da det ble behandlet mandag.

I sitt svar til klagerne presiserer nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk at NRK ikke har noe generelt forbud mot å bære religiøse symboler på jobb. Han understreker likevel at det i nyhetssendingene på TV stilles større krav til nøytral fremtreden for programledere.

Det som ikke kommer frem, er at NRK for flere år siden sa ja til at reportere kan bære personlige markører som tegn på religiøs tilhørighet. – Både hijab og kalott, sa nyhetsredaktør Kalbakk.

Men hvor reell er denne friheten? Få vil våge å vise sin misnøye overfor en reporter med hijab, men hvor store sjanser har en reporter med davidsstjerne eller kalott hvis han går ut på gaten?

Den såkalte likebehandlingen er en fiksjon, og spørsmålet er: Er det sammenheng mellom de ulike reaksjonene og det faktum at Siv Kristin Sællmann ikke får bære et mikroskopisk kors? For hvis dét er tilfelle, er det mange spørsmål som ikke blir stilt, men folk føler likevel at de er der.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10148154