Nytt

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og NRK får kritikk fra flere i Kringkastingsrådet for håndteringen av hijabklagene i programserien «Faten tar valget».

Torsdag startet Kringkastingsrådet behandlingen av klagestormen på hijabbruken i programserien «Faten tar valget». 5.577 klager ligger på bordet.

Klagestormen startet like etter at programleder Faten Mahdi Al-Hussaini kunngjorde at hun skulle bli den første programlederen i NRK med hijab. NRK ble blant annet klaget inn til Likestillingsrådet av kristne miljøer.

Nestleder i Kringkastingsrådet Kjersti Thorbjørnrud reagerer blant annet sterkt på at dekningen både i NRK og andre medier ga inntrykk av at det var kommet inn mange tusen hatefulle klager.

– Men det er et fåtall av klagene som inneholder hets og ekstreme holdninger, påpeker hun.

0,3 prosent hatefulle klager…

I alt er 19 av de drøyt 5.500 klagene kategorisert som hatefulle og truende. Derimot går flertallet av klagene på diskriminering mellom kors og hijab. Det er også mange som har klaget over at hijab er kvinnediskriminerende, ifølge Thorbjørsrud, som er kritisk til den redaksjonelle dekningen i NRK.

– Det var en høyst upresis framstilling blant annet i innslag på Dagsrevyen. Dette ble en forhåndsdømming. Det er saklig feil å generalisere på denne måten. Hvis man frykter økt polarisering og fremmedfrykt, er det dessuten feil strategi, slår hun fast.

Samtidig gir hun NRK-sjefen ros og full honnør for å ha gått ut og forsvart Al-Hussaini og fordømmer på det sterkeste hatefulle ytringer mot medarbeidere i NRK.

– Rådet har stor forståelse for at kringkastingssjefen følte det nødvendig å gå ut og forsvare en ung medarbeider for hat og hets. Dette gjelder særlig minoritetsstemmer, de må ikke bli stående alene, sier hun.

– Brun tsunami

Medlem i Kringkastingsrådet Vebjørn Selbekk er enig i at Eriksen både hadde rett og plikt til å delta i debatten.

– Spørsmålet er hvordan dette ble gjort. Her mener jeg at kringkastingssjefen har opptrådt kritikkverdig. Han bidro til å skape inntrykk av at en brun tsunami av hat skvalpet inn dørene her, sa Selbekk.

Eriksen reagerer på sin side sterkt på Selbekks uttalelse.

– Det inviterer ikke til en respektfull debatt å antyde at jeg brunbeiser alle klagene. Jeg var veldig bevisst på hvilke ord jeg brukte. I alle debattene har jeg vært tydelig på at ekstreme holdninger ikke preger flertallet av klagene, sier han.

Burde sett debatten komme

NRK får også kritikk for ikke å ha sett debatten komme. Mange av klagerne har vist til at Siv Kristin Sællmann i 2013 ble nektet å bære korssmykke rundt halsen i NRKs nyhetssendinger.

– Det at man ikke skjønte at korssaken fra 2013 ville dukke opp igjen, er problematisk, mener redaktør og rådsmedlem Thor Bjarne Bore.

Allerede før behandlingen skapte hijabsaken uro i Kringkastingsrådet. I slutten av august valgte rådsmedlem Elin Ørjasæter å trekke seg fordi hun reagerte på måten saken var blitt håndtert på av NRK