«Jeg er lei meg på vegne av de mange tusen klagerne som blir hengt ut offentlig av NRK som moralsk dårlige mennesker, før rådet selv har lest så mye som en eneste klage», skriver Elin Ørjasæter. Foto: Christine Heim

Elin Ørjasæter er så misfornøyd med håndteringen av hijabklagene til Kringkastingsrådet at hun trekker seg fra rådet.

Allerede før programmet «Faten tar valget» går på lufta torsdag, har Kringkastingsrådet mottatt over 5300 klager på at programleder Faten Mahdi al-Hussaini går med hijab i programmet. Rådet har aldri før mottatt så mange klager.

Klagene er ikke behandlet ennå, men klagestormen har fått mye omtale, både i NRK og andre medier. Håndteringen har ført til at rådsmedlem Elin Ørjasæter har valgt å trekke seg, skriver Klassekampen.

«Jeg er lei meg på vegne av de mange tusen klagerne som blir hengt ut offentlig av NRK som moralsk dårlige mennesker, før rådet selv har lest så mye som en eneste klage», skriver hun i en e-post til avisen. Hun reagerer på bruken av klagene som «redaksjonelt råstoff».

«Klagerne var i god tro da de sendte sine klager, de trodde de sendte dem til Kringkastingsrådet, verken til NRKs redaksjoner eller til NRK-ledelsen.»

Ørjasæter mener måten rådet er organisert på, at rådets sekretariat er underlagt NRK-ledelsen, er en del av problemet. Den negative forhåndsomtalen av klagene viser at rådets sekretariat ikke burde sortere under NRKs ledelse, men heller vært frittstående, mener hun. Dagens organisering åpner for at de som klager til Kringkastingsrådet risikerer å bli fanget opp av NRKs nyhetsredaksjon.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har ikke lagt skjul på hva han synes om innholdet i mange av klagene. Han forsvarer den tidlige omtalen av klagene og den påfølgende debatten.

I et nyhetsoppslag på NRKs nettutgave forrige mandag beskrev han noen av klagene som hatefulle og fordomsfulle, og sa at de gjorde ham både «trist og opprørt».

– Jeg kan ikke forstå Ørjasæters motivasjon og tilnærming til denne saken, sier Eriksen.

– Det er ingen tvil om at dette programmet har utløst hatefulle reaksjoner og som er et uttrykk for mørke krefter i samfunnet, sier Eriksen.

Vebjørn Selbekk, også han rådsmedlem, synes det er overraskende og trist at Ørjasæter trekker seg.

– Hun er en god bidragsyter, som alltid har gode og sterke meninger å komme med. Men selv om jeg beklager dette sterkt, ser jeg ikke dette er noen god grunn til å trekke seg fra rådet, sier han.

Også Selbekk har reagert på NRKs omtale av klagestormen.

 

Klassekampen: Trekker seg fra K-rådet