Torsdag skal Kringkastingsrådet behandle klagene på hijabbruken i programmet «Faten tar valget».

Kringkastingsrådet har mottatt rekordmange klager på programmet – rundt 6.000.

Bakgrunnen er at programleder Faten Mahdi Al-Hussaini går med hijab, slik hun også gjør til daglig. Mange av klagerne reagerer på at NRK har en programleder med hijab, når Siv Kristin Sællmann i 2013 ikke fikk bære korssmykke rundt halsen i NRKs nyhetssendinger.

– Dette er virkelig skivebom for en statskanal som nektet kvinner å bære kors rundt halsen, skriver en av klagerne.

– Å fronte programleder med kvinneundertrykkende symbol som hijab er en fornærmelse mot norske kvinner, uansett partitilhørighet, som i 60-70-årene kjempet for likestilling mellom kjønnene, skriver en annen.

Mange av klagerne gir uttrykk for misnøye over at deres lisenspenger går til å betale for programmet.

– Vedrørende «Faten bestemmer». Dette er ikke jeg interessert i å betale lisenspenger for. Vi vil i husstanden avvikle muligheten for å se ordinær TV, således ei heller finansiere mer av dette med lisenspenger, heter det i en av klagene.

Hijabsaken har allerede skapt uro i Kringkastingsrådet. I slutten av august valgte rådsmedlem Elin Ørjasæter å trekke seg fordi hun reagerte på måten saken var blitt håndtert på av NRK.