Så er vi altså kommet dit hvor en nyhetsoppleser i NRK har fått beskjed om droppe kors-smykket sitt. Noen seere skal ha reagert på Siv Kristin Sællmanns kjede med kors-anheng og NRK fikk sporenstreks vondt i nøytraliteten sin:

Også i NRKs sentrale nyhetsredaksjon på Marienlyst i Oslo praktiseres det en «generell føring om at nyhetsjournalister skal ha en nøytral klesdrakt tilpasset den rollen de har på lufta», sier nyhetsredaktør Per Arne Kalbakk.

Dette er forresten samme mann som var programdirektør og derfor ansvarlig for det nå så beryktede romkvinne-innslaget – NRKs nøytralitet på sitt mest tydelige, så å si. Lurer på om NRKs nyhetsjournalist Runar Henriksen Jørstad hadde husket å ta av seg eventuelle unøytrale smykker før han for 870.000 seere i beste sendetid fikk vise frem NRKs nøytralitet i all sin prakt?

For øvrig er det ikke rart at seere – hvor mange, mon tro? – har reagert på Sællmans voldsomt påtrengende halssmykke. Det er jo hele 1,4 centimeter stort. Enhver seer som tror at hun simpelthen drypper av kristendom og følgelig gir alle de ferdigskrevne – av alle de nøytrale NRK-medarbeiderne, selvsagt – nyhetene hun får for å lese opp en tung eim av samme, bør naturligvis få en offisiell bekreftelse på det fullstendig rimelige og rasjonelle i sin tro.

Men aldri så galt; dette må bety at vi for NRKs vedkommende vil slippe den regelmessige bikkjekrangelen vi ellers har om uniformert personell med hijab og turban. Noe slikt vil vi aldri få se på en nyhetsoppleser i det nøytrale NRK. I motsetning til politi og dommere er det jo ikke sånn at omgang med NRK er frivillig, liksom. Ikke går det an å skru av TV-en heller.

Og for en gangs skyld er vi helt på høyde med det store, fine utlandet. I f.eks. Storbritannia har man de siste årene kranglet så busta fyker om helt uutholdelige kors-smykker på ansatte i både private og offentlige bedrifter. Skattebetalernes – med og uten kors – penger er i arbeid, hvilket i sin tur har gitt rettsystemet, private advokatfirmaer og alskens statsfinansierte organisasjoner nye og spennende arbeidsoppgaver. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig slikt er i en tid med deprimerende nedskjæringer i sosialbudsjettet og økende arbeidsledighet. På samme tid er det et absolutt prisverdig anti-diskriminerende tiltak. Når mer eller mindre kristne ansatte blir beordret til å fjerne kors-smykket hvis de vil beholde jobben, skulle det jo bare mangle om ikke medansatte fikk full kompensasjon i form av retten til å bruke hijab eller turban, eller sitte som tiltalt i en sak om vitne-intimidering iført full ansiktstildekning pga deres religiøse følelser?

Så egent­lig er dette en vinn-vinn-situasjon; alle de to kren­kede seerne har fått rasjo­naliteten og rime­ligheten i deres tanke­gang statlig anerkjent, vi andre slipper å bli djupt såra og vonbråtne av religiøse symboler, mens kor­set til Siv Kris­tin Sæll­mann får en vel­for­tjent hvile i smykke­skri­net, Sæll­man selv har fått en hardt tiltrengt lære­penge – og NRK tar ende­lig nøy­tra­li­te­ten sin på alvor. Så snart det satans kor­set til Sæll­man for­svin­ner, vil vi aldri få se flere unøy­trale, skjevt vink­lede nyhets­inn­slag igjen.

NRKs nyvunnede nøytralitet er faktisk en nyhet som lover så godt at vi alle bør ta den for god fisk. Selv om den altså kommer fra NRK.