Innenriks

Endelig er det røster fra kirken som reagerer på UDIs krav om å fjerne alle kristne symboler fra asylmottak. Prost i Nord-Innherad prosti Gustav Danielsen stiller spørsmål ved denne politikken i Trønder-Avisa.

-Tar flyktninger skade av å se at de er kommet til et land med en 1000-årig kristen tradisjon og der fortsatt 80 prosent tilhører en kristen kirke? Når jeg reiser som turist til andre land oppsøker jeg det som er typisk for det landet for å gjøre meg kjent med kulturen, men jeg ble ikke muslim av å gå i moskeer i Istanbul eller daoist av å gå i et kinesisk tempel.

-Men jeg forstod litt mer av den kulturen jeg besøkte. Flyktningene får opplæring i norsk språk og kultur. Da virker det latterlig at de skal skjermes for å se hvilke uttrykk denne kulturen kan ha.

UDI møter også motstand fra innvandrere. Dagbladet skriver om Ahmed Aadan Warsames reaksjoner på UDIs politikk. Han kom til Norge i 1994 fra Somalia.

– Jeg blir veldig provosert av UDI sin holdninger. Det er helt uakseptabelt, sier Warsame.

Han mener at kristendommen er en del av de norske verdiene, og at ved å fjerne de kristne symbolene, øker man polariseringen mellom nordmenn og flyktningene.

– Da jeg kom til Norge ville et kors på veggen vært det siste jeg la merke til. Og de som måtte bli støtt av det, må huske at det er de som må tilpasse seg det norske samfunnet.

Både gamle og nye nordmenn ser galskapen i UDIs krav. Så hva er egentlig UDIs motiver? Hvorfor er UDI redd korset?