Et muslimsk ektepar kjøpte forrige måned Landfalløya kapell i Drammen for 3,2 millioner kroner. I går ble korset fjernet. I nærmeste fremtid skal kirkebygget brukes som moské, og det er en milepæl i Norges historie, for det er det første gang at en kirke har blitt omgjort til moské, det skriver Vårt Land i dag.

Ifølge Vårt Land er det bekreftet «fra flere sikre kilder» at den muslimske grupperingen Al Ghazali skal bruke bygget som gudshus. Trossamfunnet tilhører Dawate Islami, som er en fredelig og ikke radikal trosretning, ifølge Noor Ahmad Noor, som har uttalt seg til lokalavisen. Han er imam i Fjell moské.

Til Drammens Tidende sier Noor:

Jeg vet at det skal åpnes en moské på Landfalløya, ja. Vi er mange moskeer i Drammen allerede, så det er bare positivt med én til. Det er fint for muslimene i det området at de har et sted å be i.

Han understreker at han selv ikke har hatt anledning til å snakke med dem som skal åpne moskeen.

Hverken Drammens Tidende eller Vårt Land har lykkes i å komme i kontakt med de nye eierne av det tidligere gudshuset.

 Salgsstyret ukjent med planene for kapellet

I salgsstyret til Landfalløya kapell er de ikke kjent med at bygget skal brukes til moské, og styremedlem Runar Løvaas sier til Vårt Land at det er ukjent for dem.

På spørsmål om det er er uproblematisk å bruke kapellet til moské, svarer han:

Vi har solgt kapellet til en privat familie, og de kan i prinsippet bruke det til hva som helst. Til oss har de fortalt at de skulle bruke bygget til arbeid rettet mot barn, unge og eldre mennesker. Religion har ikke vært nevnt. Selv tror jeg mosképlanene bare dreier seg om løse rykter.

Solgte med tungt hjerte

Løvaas sier til Vårt Land at salget var preget sterke følelser:

Salgsprosessen har vært preget av sterke følelser. Det er en del eldre mennesker som har brukt dette kapellet i sin ungdom og som har blitt døpt her, men for oss har det ikke vært forsvarlig å fortsette driften. De siste årene har det bare vært ni til tolv mennesker som har møtt opp på arrangementer, og det er inkludert oss arrangører.

Salgsinntektene for bygget skal ifølge Løvaas brukes til kristent arbeid i Drammen.

Det synes vi i styret er vel så viktig som at et kapell står tomt og forfaller. Alt av tilskudd til kapellet er fjernet, og vi har lenge sittet med kun en slunken kasse og tilskudd fra diverse fond. Det er selvfølgelig med et tungt hjerte at vi måtte selge. Men det er en tid for alt, og vi får tåle at noen ikke er enige med oss.

Turid Kolstadløkken er teamleder for kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune. Hun synes det er positivt at kapellet nå får nytt liv:

Bygget har en lang historie som kapell og forsamlingshus, og har åpenbart en verneverdi som et viktig element i lokalsamfunnet. Vi tar imidlertid ikke stilling til bruksområdene for slike bygg, men er først og fremst opptatt at de tas i bruk og ikke står tomme.

Kirkeovertakelse har skjedd før

I 2008 overtok muslimer Adventkirken i samme by, og daværende leder for Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge, Tor Tjeransen, sier til Vårt Land at det hele handler om en nødvendig raushet:

Den rausheten vi viser ved dette salget, er en forutsetning for trosfrihet og møte med andre religioner. Vi håper dette vil gjøre det lettere for kristne å etablere kirker i muslimske land.

Muslimene som kjøpte bygget, Det tyrkiske trossamfunnet, sier at de bare har fått positive tilbakemeldinger etter at de fylte den tidligere kirken med nytt innhold, og Orhan Al styrelederstyreleder i den muslimske menigheten, hevder at de fleste er glad for det som skjer:

 De fleste er bare glade for at gudshuset er blitt videreført som gudshus. Det kunne jo endt opp som diskotek, pub, leiligheter eller barnehage.

På spørsmål om hva har de har gjort for å gjøre kirken om til moské, svarer han:

Utvendig har vi gjort minst mulig, bare tatt vekk korset på taket. Innvendig har vi fjernet døpefonten og et kors. Ellers har vi lagt inn tepper og bønnesteder. Folk som kjenner bygget synes nesten det ser ut som før, sier Al.

At en offentlig kulturminnevernleder ikke ser forskjell på en kirke og en moské, er ikke annet enn en tragedie, men når en adventist i fullt alvor tror at det å akseptere at gamle kirker gjøres om til moskeer, letter situasjonen for kristne i muslimske land, har naiviteten nådd et nivå som man ikke skulle tro var mulig. Jahn Otto Johansen skriver i dagens Vårt Land at «å gi Erdogan lillefingeren er som det skjer med Djevelen, da tar han hele hånden og mer til».  Det er grunn til å minne om at det sekulære Europa ser på Erdogan som en moderat muslim…