Atle Sommerfeldt under NM i friidrett på Jessheim sommeren 2014. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

I Fredrikstad er Seierstens Misjonshus solgt til muslimske foreningen Masjid Darussalam. Overdragelsen er hva avisen Dagen kaller en symboltung hendelse med tanke på utviklingen i Norge generelt og Kristen-Norge spesielt. Selger er Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Nord-Europas største misjonsorganisasjon.

Årsaken til salget er at forsamlingen er blitt så redusert at den ikke lenger ser i stand til å ta vare på huset. NLM har i lang tid prøvd å selge det, men har ikke funnet andre kjøpere enn den muslimske foreningen.

Tilstanden til våre forsamlingshus sier mer om hva som skjer i samfunnet enn tilstanden til våre kirker. Den økende avviklingen av disse er som en temperaturmåler på tilstanden til Kristen-Norge.  Bedehus og frikirker drives nemlig av kristne på frivillig basis. De er lønnsmottakere som ofte gir opp mot 10 prosent av inntekten til sitt kirkesamfunn. Byggene vedlikeholdes og drives ved frivillig innsats, og nedleggelsen av disse vitner ofte om en dramatisk svikt i rekrutteringen av yngre krefter.

Foto: Google Streetview

Seierstens Misjonshus er et signalbygg i frikirkesammenheng, og det står innenfor de samme kommunegrense som det jordet der Hans Nielsen Hauge hadde sin åndsopplevelse 5. april 1796. Hans radikale forvandling ble starten på en vekkelse som har preget deler av Norge fram til vår egen tid. Avisen Dagen ser paradoksalt nok en sammenheng mellom Hans Nielsen Hauge og grunnleggingen av Norsk Luthersk Misjonssamband som ble etablert knapt hundre år senere, i 1891. Hva hadde fortidens helter sagt om det som skjer i dag?

Leder for misjonshuset, Reidar Andreassen, sa til avisen Demokraten at

Dette er bare et hus. Så får vi være glade for at det kan fylles med aktivitet.

Det er imidlertid grunn til å dvele litt med det utsagnet. For det første oppfattes dette som et kirkebygg, og muslimene vil garantert oppleve dette kjøpet som en seier for dem. For det andre er det grunn til å tvile på at den muslimske foreningen hadde klart å bygge et tilsvarende for for den summen de betalte til NLM.

Som en kommentar til dette salget velger biskop Atle Sommerfeldt å si:

Misjonssambandet viser stor grad av raushet når de selger Seierstens Misjonshus til den muslimske foreningen. Dette står det respekt av. Så synes jeg det er flott at muslimene får gode steder å være.

På spørsmål fra avisen Demokraten om hva han synes om at muslimene overtar et gudshus, svarer biskopen:

Det finnes sikkert noen som mener dette er betenkelig. Men jeg vil heller si det slik: All ære til misjonssambandet som hever seg over smålighet. Hva kunne alternativet vært? At en kommersiell kjøper gjorde om misjonshuset til leiligheter? Eller at en MC-klubb flyttet inn?

Det er vanskelig å forstå hvordan en biskop i en kristen kirke ved en slik anledning kan velge å fremheve «raushet» og «mangel på smålighet» hos NLM og glede over at «muslimene får gode steder å være».  Som professor emeritus Thormod Engelsviken skrev i et innlegg i Dagen:

Biskopens kommentar er etter mitt syn en biskop uverdig og svært ufølsom og uklok. Den kan sammenliknes med å gratulere de pårørende i en begravelse.

Det naturlige for biskopen burde være å uttrykke sorg over at dette ble utfallet og en gi en vurdering over retningen vårt samfunn beveger seg. At en biskop ikke forstår at troens innhold har en betydning for det livet den troende lever, og at islam og kristen tro leder mennesket i ulike retninger, er ganske enkelt uforståelig.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!