Den norske kirke har i praksis avviklet opplæringen i kristendom, medlemstallene synker, og selv religiøst aktive medlemmer avstår fra å døpe barna. Kirken ser problemet, men kan neppe gjøre stort. Hvordan kan den drive opplæring etter å ha satt sin egen lære til side? Hvordan kan den forbli en folkekirke?
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.