Det er liten grunn til å tro at det politiske establishment vil nedbygge Den norske kirkes særstilling. For denne ordningen tjener politiske formål. Man lar heller innholdet i Grunnlovens evangelisk-lutherske lære ligge, fordi man har politisk interesse av at Den norske kirke beholder sin eksklusive posisjon.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.