Nytt

Bildet: Dikteren Arnulf Øverland skrev i 1931 et dikt som innledes med: «Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt. La ingen by deg det bedrag at frelseren er født. Og vil du ikke dø som en trell, så må du saktens fri deg selv». Sosialistene vil neppe få beholde et rent, rødt flagg, men kanskje et grønt? Og befrielsen? Hvis man er trell ved å følge korset, hva da med underkastelsen under en ny religion? Hvilket ord skal man bruke om denne status som ikke-troende vil få? Bare det at dette er en problemstilling mindre enn 100 år etter Øverlands dikt, burde få noen og enhver til å skjønne at vi beveger oss med ekspressfart mot en ukjent fremtid. For SV og V kan det ikke gå fort nok.

 

At korset i flagget ville bli fjernet for å tilfredsstille nøytralitetsprinsippet, har hittil gått for å være en vits. Nå er det ingen som ler lenger. SV og Venstre foreslår å stryke referansene til kristendommen i Grunnloven og fjerne Kongens bekjennelsesplikt. Grunnloven skal være helt nøytral.

Men vi vet hva denne «likestillingen» betyr i praksis.

I paragraf 16 står det at «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten», mens paragraf 4 slår fast at «Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion».

Dette vil nå SV og Venstre ha bort, skriver Vårt Land.

Den norske kirke ble fra 1. januar selvstyrt og uavhengig av staten. De siste bånd er Grunnloven og et driftstilskudd på 1,9 milliarder.

Nå vil SV og V gå et skritt lenger og fjerne kristendommens forankring i Grunnloven. Selv henvisningen til den kristne og humanistiske arven vil SV ha fjernet.

SV ønsker også å fjerne paragraf 2, «verdiparagrafen», som slår fast at «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv».

SV og Venstre skryter av at dette vil være en moderne livssynsnøytral stat som bygger på trosfrihet. Virkeligheten er noe annet.

Disse to partiene vil ikke forholde seg til at islam og kristendommen fungerer på helt forskjellige måter i et åpent samfunn. Der islam forsyner seg legger dagens kristendom seg flat. Det vil ikke bare gi islam uforholdsmessig stor innflytelse, men over tid bety at Norge konverterer til islam.

To eksempler:

Den nye katolske kirken på Jessheim er bygget med bidrag fra tyske menigheter. Det islamske senteret som er under bygging i Larvik er finansiert bl.a med penger fra Saudi-Arabia, til tross for at norske myndigheter ikke ønsker det. Man bruker en stiftelse og norske myndigheter har ikke prioritert å følge med, til tross for at det samme skjer over hele Europa.

Hvilke verdier er det slike sentra propaganderer? Man får en liten idé ved å kikke på historien om Real Madrid som må fjerne et lite kors i toppen av en krone på klær som skal selges i Golfen. Dette er «dialog» i praksis.

Alle norske partier, bortsett fra FrP, har veket unna å ta opp hva «likestilling» betyr i praksis. Man smykker seg heller med «trosfrihet». SV og Venstre er i realiteten spydspisser for islamiseringen av Norge.

Skal man være konsekvent må også korset i flagget vekk. Det er ikke samlende med et kors.

Nå er dette neste logiske skritt.

 

https://www.nrk.no/norge/sv-og-venstre-vil-skille-kirke-fra-grunnlov-1.13342635

http://www.vl.no/nyhet/sv-vil-feie-ut-guds-hjelp-til-kongen-1.917573

http://www.vl.no/nyhet/frp-nuller-trosstotten-krf-mener-kirkeforliket-brytes-1.917343