Seks endringer i Grunnloven behandles i Stortinget torsdag. Forslag om å fjerne Gud fra teksten og grunnlovsfeste den norske krona, får ikke flertall.

Forslagene ble alle fremmet av ulike partier i forrige stortingsperiode. I tråd med reglene for grunnlovsendringer behandles de nå. Kontroll – og konstitusjonskomiteen avga sin innstilling 5. mai, og det er kun mindre endringer som ligger an til å få to tredelers flertall, som kreves ved grunnlovsendringer.

SV og Venstre ville fjerne kravet om at kongen må bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, og dessuten at Den norske kirke ikke lenger skal særbehandles med lovfestet støtte fra staten.

SV hadde dessuten også foreslått å fjerne flere andre henvisninger til Gud i Grunnloven. Men de to partiene fikk ikke støtte.

Råderett over pengene

Det gjorde heller ikke Senterpartiet for sitt forslag om å grunnlovsfeste at Norge skal ha sin egen pengeenhet.

Flertallet, det vil si Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet, mener staten i dag har full råderett over pengesystemet.

– En grunnlovsfesting vil ikke bidra til å styrke dette, heter det i merknadene fra konstitusjonskomiteen.

Dropper edsavleggelse

Flertallet vil sannsynligvis også gå inn for å fjerne kravet til at embetsfolk skal avlegge ed. Det holder at de forsikrer om at de vil være tro mot kongen og konstitusjonen, mener flertallspartiene, som akkurat har to tredels flertall.

Dessuten vil flertallet endre på ordlyden i bestemmelsene om domstolskontroll av loven. De mener dette vil gjøre det klart at domstolene skal ha mulighet til å vurdere hvordan loven anvendes, ikke overprøve selve loven slike enkelte konstitusjonsdomstoler i andre land kan gjøre.

Frp og SV er imot den foreslåtte endringen, fordi de mener endringene ikke er tilstrekkelig belyst og kan skape usikkerhet.

To forslag om å rydde i Grunnloven og flytte et par paragrafer slik at de står i en bedre sammenheng, har enstemmig støtte i komiteen. Det gjelder en paragraf om bruk av militærmakt mot innbyggerne og en om Norges Bank. (@NTB)

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.