Statens trusler om å frata Jehovas Vitner «statsstøtten» handler om noe langt større: Med sine massemedier, partier og institusjoner fører staten en totalitær ideologisk kamp mot kristne verdi- og virkelighetsoppfatninger. Stikk i strid med liberalistisk tradisjon vil denne statsideologien bestemme hva som er rett, og straffe den som tenker annerledes.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.