Økt tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn over statsbudsjettet.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 som ble lagt fram denne uken, ligger det inne en økning i statstilskuddet til Den norske kirke på 5,6 prosent. Økningen i statstilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke er på hele 15 prosent. Årsaken er at andre tros- og livssynssamfunn stadig får flere medlemmer, mens kirken får færre.

«Denne omfordelingen av penger på kulturbudsjettet vil systematisk bygge ned folkekirken», sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum til Fri tanke.

Offentlige tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke beregnes på grunnlag av tilskuddet til kirken. Prinsippet er at alle skal få like mye per medlem.

Rundt 20 millioner av kirkebevilgningen går til kompensasjon for at kirken ikke lenger får pensjonsytelser av staten etter at statskirkeordningen ble avviklet. Staten forventer dessuten at kirken har hatt mulighet til å rasjonalisere administrative oppgaver og legger til grunn en innsparing på 46 millioner kroner i 2019. Det er heller ikke satt av noe penger til vedlikehold av kirkebygg, selv om dette både er etterspurt og lovet fra politisk hold.

Human-Etisk forbund er fornøyd. «Når medlemstallet i Den norske kirke går tilbake, mens medlemstallet til de andre tros- og livssynssamfunnene øker, er det rimelig at tildelingen til sistnevnte gruppe øker mest», sier generalsekretær Trond Enger til Fri tanke.

Samtidig får et nytt muslimsk nettverk statstilskudd i stedet for Islamsk Råd; Muslimsk dialognettverk. Både Det islamske forbundet Rabita, Islamic Cultural Centre (ICC) og Center Rahma inngår her. Minst to av disse er blant annet kjent for å invitere hatpredikanter med ekstreme holdninger til sine moskeer og konferanser.

Samtidig som vi bygger ned vår egen 1000-årige kultur og historie og en modernisert norsk kirke, omfavner vi islam og legger landet åpent for ekstreme religiøse retninger. Religionskritikk, som Human-Etisk forbund kan hvile sin eksisens på, er fullstendig fraværende. De samme moskeer som får økt tilskudd over det norske statsbudsjettet, mottar også store tilskudd fra blant annet Saudi-Arabia, Iran og det tyrkiske religionsdirektoratet.

Kultur og religion er overalt tett sammenvevd med den historiske utviklingen, så også i Norge. Det virker ikke som regjeringen er videre bekymret over hva som venter oss.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂