Nytt

Islam er den nest største religionen i Norge. 153.000 muslimer i Norge er registrerte som medlemmer i islamske trossamfunn, en økning på 3,3 prosent siden i fjor.

Tall som Statistisk sentralbyrå la fram 1. desember viser at medlemstallet i muslimske menigheter har økt med 26,6 prosent de siste fem årene. De siste ti årene er medlemstallet mer enn doblet fra 72.000 i 2006.

Islam er dermed den nest største religionen i Norge målt i antallet registrerte medlemmer. Denne gruppen utgjør i dag 2,9 prosent av befolkningen, opp fra 2,8 prosent i fjor.

I en artikkel publisert 22. november anslo SSB at det er ca. 207.000 muslimer i Norge, men de understreker at det er stor usikkerhet knyttet til dette anslaget. Det utgjør 4% av den totale befolkningen.

Samtidig er det blitt registrert færre kristne.

Ifølge pastor Oddvar Moi skyldes nedgangen i antall kristne medlemmer at den svenske, finske og islandske kirke i 2017 ble avkrevd ekstra bekreftelse for alle sine medlemmer (som alle var korrekt innført fra medlemslister fra hjemlandet). Katolikkenes store nedgang i 2015 (og senere oppgang) kan for det meste forklares på samme måte.

SSB 

NTB skriver i sin dekning av saken at det er blitt «færre muslimer i Oslo»

Færre muslimer i Oslo

I Oslo er 8,7 prosent av innbyggerne medlem i et islamsk trossamfunn, i fjor var andelen 9,1 prosent. Like mange, 8,7 prosent, er medlem i kristne menigheter utenfor DNK. Knappe 3 prosent av folk i hovedstaden er medlem i Human-Etisk Forbund.

En interessant konklusjon. Befolkningen i Oslo vokser, og det er ikke nordmenn som står for den veksten. Vi ser at antall medlemmer i muslimske trossamfunn har økt i alle fylker bortsett fra Oslo.

Ettersom vi ikke tror at det er blitt 1864 færre muslimer i Oslo det siste året, så finnes det nok en annen forklaringsvariabel. Det er tvilsomt at disse har reist i flokk og følge fra Oslo til Møre og Romsdal. Man kan godt være muslim uten å være registrert i et trossamfunn. Kanskje noen rett og slett har ryddet opp i medlemslistene? Man må oppgi fødselsnummer for alle medlemmene man mottar statstilskudd for. Dette skal sikre at man unngår dobbel støtte ved dobbel registrering. Satsen for beregning av statstilskudd i 2017 er 536 kr per medlem. Her finner du en komplett oversikt.

Tabell fra SSB.

 

Kjøp Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» her.