Sakset/Fra hofta

I forbindelse med direktevalget til bispedømmerådet har Den norske kirken (DNK) for første gang henvendt seg til alle sine registrerte medlemmer, hvilket åpenbart har ført til noe som tolerante borgere i det sekulære Norge ikke bør nøle med å karakterisere som et religiøst overgrep:

Under forberedelsene til det demokratiske bisperådsvalget, har de religiøse mørkemennene nemlig begått det uhyrlige overtrampet det er å sende noe så provoserende som et valgkort til ikke-medlemmer!

Herregud, hvor mye religiøs intoleranse skal man måtte finne seg i et moderne samfunn?

Slikt kan ingen ikke-religiøse mennesker akseptere, og det bør DNK virkelig gjøres oppmerksom på umiddelbart. Og den beste måten å vise sitt utmeldte, rasjonelle sinnelag på – ja, det er selvfølgelig å gripe tak i nærmeste sogneprest og skjelle ham grundig ut:

3,12 millioner statskirkemedlemmer over 15 år får i disse dager valgkort. Det er første gang Den norske kirke henvender seg samlet til alle sine registrerte medlemmer.
Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Mange blir så provoserte over at de står oppført som medlemmer at de kaster seg på tråden til næreste prostikontor, og gir personen i andre enden det glatte lag.
På helsa løs

– Det går på helsa løs for mange, sier sogneprest i Eidsvåg og fungerende prost Trond Wathne i Åsane og Arna prosti til Bergens Tidende.

Da Kirkens felles medlemsregister ble etablert i 1998, ble folkeregisteret lagt til grunn. Ikke-medlemmer skulle lukes ut etter hvert. Målet var å gjøre etableringen av registeret så rimelig som mulig.

Typisk religiøse å ha som mål å etablere registre «så rimelig som mulig». Visste vi det ikke; gjerrige pengepugere er de alle sammen!

Det aktuelle medlemsregisteret ble for øvrig opprettet under daværende kardinal Jon Lilletun i det høyreligiøse Kirke- og kulturdepartementet, så ingen kan komme å påstå at ikke hele misèren er Det religiøse Mørkemannsveldets egen skyld: blant annet har DNK`s pave sviktet sitt ansvar, siden han ikke har gitt den nåværende, dypt kristne kirkeminister Trond Giske direkte ordre om å etterkomme kirkens rettmessige krav på de nødvendige økonomiske midler til å rydde opp i det 3,12 millioner tunge medlemsregisteret.

Det hersker derfor ingen tvil om at Den norske kirken på alle måter har sviktet sine forpliktelser overfor samfunnets borgere generelt og øvrige tros- og livssynsorganisasjoner spesielt i denne saken, for dersom man oppriktig hadde ønsket å rydde opp i kirkens klare ansvarsområde – det offentlige, norske folkeregisteret – men manglet penger, så kunne man vel bare finansiert folkeregisteropprydningen ved å selge Nidarosdomen eller noe sånt?

Men dengang ei – så det er nok andre motiver som ligger til grunn. Mye tyder på at DNK regelrett ønsker å tvinge et stort antall borgere til å være kristne statskirkemedlemmer mot deres vilje.

Ikke nok med det, man prøver seg attpåtil med svært utroverdige unnskyldninger:

– Gang på gang har vi bedt departementet om midler til å rydde opp. Først i år har vi fått penger, sier Bekkelund.

Maken til sludder skal en lete lenger etter. Alle vet fra før at det mektige DNK velter seg i penger. Det er bare å se på Vatikanet det.

Heldigvis mottar nå det satans kirkerådet velfortjent 50-60 altererte telefoner og e-poster fra ikke-medlemmer. Hver dag. I følge avdelingsdirektør i Kirkerådet Ole Inge Bekkelund skjer dette i troen (bill. merk: ikke-religiøs sådan) på at kirken får større økonomisk støtte når folk står feiloppført.

Human-Etisk forbund (HEF) – hvis tolerante styre nylig vedtok at de er motstandere av hets av religiøse mennesker – kommer på bakgrunn av sitt vedtak de hetsede prester til unnsetning, og gyter på human-etisk vis olje på opprørte bølger:

Ifølge Human-Etisk Forbund går medlemsrotet i Den norske Kirke ut over de andre tros- og livssynsorganisasjonene.

Slik støtteordningen er utformet får eksempelvis Human-Etisk Forbund rundt regnet 14 kroner for hvert medlem kirken mister.

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får penger basert på kirkens budsjett og medlemstall. Støtten per medlem beregnes ut fra overføringene Den norske kirke får via statsbudsjettet delt på antall statskirkemedlemmer.

Jo flere medlemmer kirken har, jo mindre får andre tros- og livssynssamfunn.

Dagbladet nevner tilfeldigvis at en undersøkelse Norstat gjorde for HEF i 2007 antydet at mer enn 100.000 kan være feiloppført som statskirkemedlemmer. Feiloppføringer hører forresten ingen steder hjemme, og når det dertil dreier seg om kristne feiloppføringer; desto større grunn er det naturligvis til å skjelle ut en tilfeldig sogneprest eller tre.

Med tanke på at DNK egentlig har stjålet 1.4 millioner kroner av HEF`s statsstøtte, så kan man forresten ikke annet enn å være imponert over at forbundet lar være å fiske i rørt vann ved å fyre oppunder kirkens ikke-medlemmers pågående raseri.

Samtidig gir HEF`s 2007-undersøkelse den reaksjonære kirken en gylden anledning til å fremstå som mer progressiv: Hvis de som i disse dager er travelt opptatt med å overfuse prester og andre statskirkeansatte er representative for ikke-medlemmer av DNK, så kan kirken med et enkelt grep vise at de for èn gangs skyld ligger i forkant av verdensbegivenhetene – ved å oppruste for eksempel sentralbordets kapasitet til å ta i mot de alle vennlige henvendelsene DNK kan forvente seg i tiden som kommer.

Og det er ikke mindre enn Mørkemennene i Den norske kirke og den helvetes demokratireformen deres fortjener: sånn går det nemlig når intolerante religiøse tramper på tolerante ikke-religiøses følelser i form av et utrolig provoserende valgkort.

Amen – og glem nå endelig ikke å protest-snyte deg demonstrativt i valgkortet ditt før du krøller det sammen og hiver det i søplekassen.

Dagbladet: Kirken nedringt av rasende ikke-medlemmer